zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Západočeská univerzita v Plzni představí zajímavé exponáty

8. září 2023  /  13:07

Podívejte se, co si pro Mezinárodní strojírenský veletrh připravila Západočeská univerzita v Plzni.

Přírodou inspirované soft-aktuátory a stroje

Expozice představí koncepce soft-aktuátorů a strojů ovládaných magnetickým polem, které jsou založeny na bázi magnetických elastomerů, funkčních kompozitních materiálů, tvořených magnetickými částicemi rozmístěnými v matrici elastomeru. V rámci expozice bude vystaveno například soft-robotické chapadlo inspirované tvarem ptačího zobáku, peristaltické čerpadlo nebo koncepce magneticky ovládaných mikrofluidních kanálů určená pro technologie lab-on-a-chip.

Video k tématu: Magnetorheological elastomers

Odborné články k tématu:

Věda do praxe: Bionická chapadla mají za vzor lidskou ruku
V Plzni vyrobili čerpadlo, které se vejde i do mikročipů. Jeho budoucnost může být i v medicíně

 

3D tisk z kovu

Medúza

Medúza je vyvinutá fréza pro produktivní obrábění žáruvzdorné slitiny IN718. Tato fréza je navržená od počátku pro výrobu 3D tiskem z kovu a tudíž její design nanejvýš profituje z použité technologie výroby. Proto bylo možné do těla frézy zakomponovat složitou soustavu kanálků s proměnným průtokem procesní kapaliny a návrh speciálních dýz na výustí přesně moderují směr kapaliny do místa řezu. Tím je umocněn pozitivní vliv kapaliny na proces obrábění. Avšak hlavním přínosem je naladění tuhosti frézy v axiálním a radiálním směru, což má pozitivní vliv na produktivitu obrábění. Nosným prvkem ladění tuhostí jsou uvnitř těla skryté bionicky optimalizované soustavy příček, které si zachovávají kovový materiál pouze v místech s maximálním napětím. Celý koncept frézy přináší značnou úsporu hmotnosti a redukuje setrvačné účinky, které tak nezatěžují vřeteno stroje v takové míře jako plná konvenční fréza.

 

Kraken

Unikátní řezný nástroj pro frézování těžkoobrobitelných materiálů dostal jméno Kraken, protože svým tvarem připomíná právě chapadla bájné mořské chobotnice. Jeho konstrukce není vyrobitelná konvenčními technologiemi, a tak v laboratoři Kovové aditivní výroby centra RTI Fakulty strojní vznikl metodou 3D tisku z kovu. V možnostech, které takový způsob výroby nabízí, spočívá unikátnost koncepce Krakena. Výrazná materiálová úspora, vyšší produktivita obrábění, optimalizované chlazení, vyšší trvanlivost nástroje, zkrácení výrobních časů nebo snížení celkových nákladů na obrábění. To vše a mnohem více jsou jeho přednosti.

Video k tématu: New generation of the milling head produced by 3D metal printing

 

Obrábění hliníku – díl rakety Ariane 6 tzv. "hrnec"

Díl byl vyvinut pro použití na nosné raketě Ariane 6 (ESA). Slouží pro připojení pomocných startovacích motorů P120C, resp. pro jejich bezpečné oddělení po vyčerpání paliva. Díl je vyroben z hliníkové slitiny s označením AA7050 T7451, dosahující pevnosti v tahu více než 500 MPa. Díly jsou vyráběny v klatovské společnosti ATC Space s.r.o. s technologickou podporou Regionálních technologického institutu při ZČU v Plzni.

Systém pro automatizaci nedestruktivního testování svarů potrubí

Na veletrhu představíme robotický manipulátor speciálně vytvořený pro potřeby automatizace nedestruktivního testování svarů (NDT) na potrubí pomocí ultrazvukové sondy. Manipulátor je velmi obratný, protože má 7 stupňů volnosti pohybu, a je možné jej umístit do stísněných prostor. Speciálně navržený řídicí systém umožňuje ruční navádění operátorem, rychlé učení výchozí pozice, polohy zájmových bodů a tvarování těla robotu během učení na konkrétní svar. Svary mohou mít složitou geometrii jako jsou hrdla, svary nátrubků, spojení ve tvaru "Y" apod. V současné době má robotický manipulátor podobu funkčního vzorku.

Video k tématu: The 7DoF manipulator for non-destructive testing of the complex welds