zavřít
Současně se koná

Současně se koná

TESORT se zúčastňuje pravidelně MSV v Brně

20. září 2023  /  10:28

Tento veletrh slouží k setkání nejen s našimi stálými zákazníky, ale hlavně přináší nové kontakty, které jsou prospěšné pro obě strany.

Na našem stánku je možno se seznámit se zajímavými výrobky ať už z naší běžné produkce, nebo tak i mnoha novými výrobky určenými pro manipulaci. Přítomní kolegové jsou odborníky na celý náš sortiment a jsou tedy schopni konzultovat problémy, které zákazníci přicházejí.

Naše společnost je největším dodavatelem vázací a manipulační techniky, manipulačních systémů v České republice. Je také výrobcem a dodavatelem speciálních manipulačních prostředků pro manipulaci s lehkými břemeny až po mnohatunové výrobky. Dalším sortimentem jsou pilové pásy a kotouče špičkové kvality.

Společnost byla založena v roce 1995 a ve velmi krátké době začala nabízet své produkty po celé České republice a nyní má své zákazníky na Slovensku a i v dalších zemích. Krátce po svém vzniku začala zastupovat světové lídry v oboru vázací a manipulační techniky, především firmy RUD a SpanSet. Následovalo zahájení spolupráce s firmami Vaculift a Movomech, předními výrobci vakuových manipulátorů. Dále pak spolupráce s firmou DoALL, předním světovým výrobcem pil na kov, pilových pásů a kotoučů. Do dnešní doby Tesort navázal spolupráci s mnoha dalšími evropskými výrobci v oblasti manipulace.

Prvotní kontakt se zákazníky zajišťuje v České republice pět obchodníků, kteří společně s produkt manažery, specialisty na dané odvětví, řeší požadované zakázky. Pro odbornou podporu jsou také k dispozici technická oddělení všech dodavatelů. Na všechny dodané výrobky zajišťuje Tesort pravidelné revize, záruční i pozáruční servis.
Odborné vzdělávání pro zákazníky Tesort provádí odborná školení z oblasti manipulace ve své učebně i na celostátních seminářích.

Odborní pracovníci společnosti se pravidelně zúčastňují školení u jednotlivých dodavatelů. Tím je zajištěna nejen vysoká odbornost, ale také trvalý kontakt se všemi nabízenými inovacemi. Kvalifikace pracovníků je také zajištěna mnoholetou praxí ve všech oblastech, se kterými se můžete ve společnosti Tesort setkat.

Všechny dodané výrobky firmou Tesort odpovídají platné legislativě, mají všechnu požadovanou dokumentaci a návody k použití. V případě dodávek do zahraničí je vše k dispozici v jazyce zákazníka.

Firma Tesort je držitelem certifikátu ISO 9001 a Oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení (zdvihací zařízení).