zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Státní podpora aplikovaného výzkumu klesá, ale průmyslové inovace se bez něj neobejdou

12. října 2023  /  16:00

Jdeme opačnou cestou než jiné průmyslově vyspělé země a zvyšujeme podporu základního výzkumu na úkor aplikovaného. Na MSV tyto škrty kritizovali zástupci Svazu strojírenské technologie v reakci na připravovaný státní rozpočet.

Podle generálního ředitele Výzkumného ústavu textilních strojů v Liberci Miroslava Václavíka je podpora aplikovaného výzkumu ze strany vlády pouze slovní, reálně se však množství peněz stále snižuje. V roce 2024 podpora aplikovaného výzkumu klesne asi o 10 %, tj. o 900 milionů korun. Celkové výdaje na vědu a výzkum přitom neklesnou, ale přidáno dostane pouze základní výzkum, a to právě na úkor aplikovaného. Podle profesora Václavíka v tom postupujeme zcela opačně než jiné země a ohrožujeme tak budoucí konkurenceschopnost českých průmyslových firem. Země EU v průměru vydávají na základní i aplikovaný výzkum zhruba totožnou částku, ale ty průmyslově vyspělé, jako USA nebo Korea, dávají na aplikovaný výzkum až 75 procent a na základní jen 25. „Protože výstupy aplikovaného výzkumu jdou rovnou do inovací a zlepšení konkurenceschopnosti. A v té rok od roku klesáme, jak tedy chce naše vláda zajistit růst prosperity a slibovaný restart?“ ptá se Miroslav Václavík. U základního výzkumu totiž i podle jeho zkušeností uplyne od myšlenky k výrobku nebo technologii pět až deset let a tato doba nejde zkrátit. A to je čas, který si Česko jako vysoce průmyslová země v dnešní globální konkurenci nemůže dovolit ztrácet.

Význam základního výzkumu přitom profesor Václavík nezpochybnil, jen kritizoval praxi, kdy si Akademie věd ČR a vysoké školy díky silnější lobby zajišťují nárůst prostředků na úkor Technologické agentury ČR i výzkumných ústavů. Podle něj jde o dlouhodobý trend a výhledy na roky 2025 a 2026 jsou identické s příštím rokem. Do roku 2026 by tak na aplikovaný výzkum měla směřovat jen čtvrtina celkové podpory vědy a výzkumu. I proto adresovala Asociace výzkumných organizací ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleně Langšádlové otevřený dopis se žádostí, aby ještě změnila názor na výši peněz pro jednotlivé rozpočtové kapitoly, které se věnují podpoře vědy, výzkumu a inovací. "Nechceme nikomu brát, ale nerozumíme tomu, proč se to děje. Pokud se má někde šetřit, tak ať se šetří souměrně, a ne že se někde ubere a jinde přidá," řekl Miroslav Václavík.

Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci, s nímž je spjatá celá jeho kariéra, se Svazem strojírenské technologie dlouhodobě spolupracuje a od letoška je i jeho členem. VÚTS vyvíjí a staví stroje pro zpracovatelský průmysl včetně obrábění, a to nejen jednotlivé stroje, ale i celé automatické linky pro výrobu, kontrolu apod. „Co si vyvineme, jsme schopni i vyrobit ve formě funkčního modelu nebo prototypu,“ uvedl Miroslav Václavík s tím, že jen loni ústav spolupracoval se 120 tuzemskými i zahraničními firmami.