zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Plastikářský průmysl vyzdvihuje udržitelnost. Nejedná se však o jednoduchou cestu MSV 10.-13.10. 2023 Mezinárodní strojírenský veletrh MSV logo Plastikářský průmysl

4. října 2022  /  15:16

Společnost ARBURG spol. s.r.o. se v plastikářském průmyslu pohybuje už řadu let. Díky svým zkušenostem dokážou zhodnotit toto odvětví věcně a s nadhledem. Daniel Orel, jednatel společnosti ARBURG spol. s.r.o., nám proto shrnul současné trendy v tomto průmyslu.

Digitalizace nezmizela, ale teď se cílí na udržitelnost

Plastikářský průmysl je hodně orientovaný na automotive výrobky. V důsledku vize elektromobility a utlumování spalovacích motorů je však tato cesta nejistá. Naše odvětví vyrábí v 65 % díly pro auta a je tak otázkou, jaké trendy budou nastupovat v oblasti automotive a jak se s tímto vývojem popasuje naše odvětví.

Trendem posledních let je určitě digitalizace. Ta má pomoci průmyslu, aby se stal více konkurenceschopným. Stroje se stávají chytrými díky softwarů, který se do nich aplikuje. Digitalizace je určitě spojena s průmyslem 4.0 a toto téma tady silně rezonovalo kolem roku 2018. Teď se o tom tolik nemluví, ale tento trend nezmizel. Pouze už není tím hlavním, na co partneři a společnosti slyší.

Dnešní hlavní téma je totiž udržitelnost. Celý průmysl zaměřený na plasty je nyní postaven před toto téma. Průmysl tuto skutečnost ale nemůže zařadit v krátkém časovém horizontu, jak by si legislativa představovala, ale potřebuje čas na různé implementace. Jedná se především o úpravu materiálů, které se vyvíjely desítky let a jsou nyní na špičce. Není tak úplně možné je ze dne na den nahradit těmi, které budou přispívat k udržitelnosti. Velká část z nich totiž není recyklovatelná, a to je problém dnešní doby.

Udržitelnost je důležitá, ale současná výroba ji nezvládne

Na společnosti se klade důraz, aby se zpracovával recyklát, bio materiály nebo náhrady jiných materiálů, protože koncový zákazník na tyto skutečnosti slyší. V současné době však většina výrobků, které se v plastikářském průmyslu vyrábí není navržena na recyklaci a separaci. Za pět let budeme mít úplně jiný typ výrobku, které budou navrženy tak, abychom splnili očekávání trendu udržitelnosti a měli eco desing.

Na trhu je 40 tisíc druhů plastů, a to je problém. Takové množství není možné třídit a recyklovat. Budoucí trend tak bude ve zmenšování tohoto objemu, aby se plasty dalo lépe recyklovat. Také se bude mnohém více orientovat na energetickou nezávislost a obnovitelné zdroje.

ARBURG myslel „zeleně" už dřív, než to bylo trendy

ARBURG je rodinná firma s německým původem. Už před touto „zelenou vlnou“ a udržitelností se majitelé rozhodli, že půjdou jinou cestou než všichni ostatní. Místo levných a nekvalitních výrobků se zaměřili na kvalitu s minimální zátěží pro přírodu. Jako jedni z prvních tak do svých závodů zaváděli fotovoltaiku nebo geotermální energii. Toto byl jejich přístup. Nyní se to shoduje s celosvětovým trendem, ale naše společnost má náskok, který může být viděn jako průkopnický.