zavřít
Současně se koná

Současně se koná

MicroStep bude prezentovat také svůj softwarový produkt CyberFab Manager

18. září 2023  /  10:01

MicroStep, spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě a výrobními závody v Hriňové a Partizánském vyvíjí, vyrábí a dodává multifunkční CNC pálicí centra, která disponují širokou paletou příslušenství pro kolmé a úkosové řezání různými technologiemi – vláknovým laserem, plazmou, kyslíkem, vodním paprskem – a také doplňkovými technologiemi jako jsou třeba popisováni, vrtání nebo frézování. Stroje MicroStep pracují v téměř 60 státech světa.

Díky nedávnému rozšíření portfolia o laserové svařování a ohraňování nabízí MicroStep také dodávku pracovních buněk na klíč včetně vlastního CAM softwaru, integrace strojů do vlastního systému centrálního řízení výroby, automatizace procesů pomocí manipulačních a dopravníkových systémů a digitalizace.

CyberFab Manager

Ako výrobca strojov s vlastnými riadiacimi systémami, CAM softvérom, CAPP aplikáciami a digitalizačnými riešeniami má MicroStep dobré predpoklady na dodávanie nielen rezania, ale celého procesu výroby zváraných zostáv aj jeho manažovanie. Minulý rok ohlásil MicroStep softvérovú platformu CyberFab, ktorej súčasťou je aj CAPP systém na správu výrobných objednávok a manažovanie činnosti strojov – CyberFab Manager. 

CyberFab Manager zahŕňa softvérové moduly na spracovanie objednávok, tvorbu rezných plánov (2D a 3D CAM) vrátane možnosti automatického výberu a nestovania dielov na polotovary, skladové hospodárstvo a manažment činnosti rezacích strojov. Ide predovšetkým o nástroj na uľahčenie práce s rezacím strojom: v ideálnom prípade stroj operátorovi priamo ponúkne rezný plán aj s informáciu, kde v sklade nájde potrebný polotovar. Úloha operátora potom spočíva v umiestnení polotovaru na stroj, synchronizácii súradnicového systému stroja s polohou polotovaru (čo môže byť automatizované pomocou laserového snímača hrany plechu), inštalovaní spotrebných dielov pre danú rezaciu technológiu a spustení rezania. Všetky potrebné parametre si už stroj navolí automaticky. V prípade automatického nakladača si stroj polotovar aj sám naloží zo zásobníka do rezacej zóny a prípadne zabezpečí aj vyloženie a vytriedenie dielov po vyrezaní.

Unikátnou črtou systému je spätná väzba zo stroja do databázy: po ukončení rezania má operátor možnosť priamo v obrazovke riadiaceho systému označiť konkrétne dielce, ak boli z nejakého dôvodu vyrezané chybne. Tieto nespracovené dielce sa automaticky vrátia do databázy objednávok a sú zaradené s najvyššou prioritou do nasledujúceho nestingu. Stav spracovania každej objednávky (každého dielca!) je pritom možné sledovať v databáze v reálnom čase.

www.cyberfab.com
www.microstep.eu