zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Mazzon slaví šedesátý rok na trhu

6. října 2022  /  13:16

Italská firma Mazzon, která je leaderem v produkci chemikálií pro slévárny a stavebnictví od roku 1962 a letos slaví šedesátý rok na trhu. Stojí si za kvalitou svých produktů. Přizpůsobují se poptávce trhu, která se dennodenně mění.

Společnost mezi roky 1962 a 1980 zažila raketový růst. Jednalo se o období, kdy italská ekonomika vzkvétala a velká průmyslová odvětví měla možnost se rozvíjet. Utvářela prostor pro položení základů sítě malých a středních firem, které měly potenciál stát se hybnou silou v následujících letech.  Italský slévárenský sektor expandoval a společnost Mazzon rozvinula svou činnost o výrobu žáruvzdorných nátěrů spolu s alkoholovými ředidly a separačními činidly na bázi uhlovodíků.

Její výhodou je, že je menší, flexibilní firmou, která své produkty staví zákazníkovi na míru a je schopna velice krátkých dodacích termínů, tím pádem uzpůsobuje produkty jednotlivým zákaznickým slévárnám.

Firma Mazzon se zasloužila o rozvoj několika chemických odvětví, experimentovala s novými produkty, které splňovaly poptávku místních společností, které hledaly alternativu k produktům, které nakupovaly v zahraničí. Škála produktů byla v reakci na trh rozšířena o nitro a syntetická rozpouštědla pro barvy, základní nátěry a následně i o výrobu antikorozních prostředků a barev na ochranu kovů.

Jako úplnou novinku nabízí vodní nátěry, které po vyschnutí mění svoji barvu, což je pro slévárnu důležité. Nátěr se totiž poměrně dost ředí vodou. „Pracovníci jej natřou, ale dokud plně neuschne, není možnost s ním dále pracovat a odlévat, tudíž je potřeba, aby ten nátěr byl dokonale vysušený, což u běžných nátěrů bylo obtížné ohlídat, jelikož produkt je schopen nasát zpět vlhkost slévárny. Ty totiž nejsou vytápěny z okolního prostředí. Tento čerstvý nátěr má žlutou barvu, a po vyschnutí se změní na modrou, díky čemuž je opticky jednoduché ho rozlišit a pokračovat v procesu, a to je důležité, jelikož zbytková voda může přinést různé vady,“ popisuje inovační proces Lucie Šejnohová, obchodní zástupkyně firmy Mazzon pro český trh.