zavřít
Současně se koná

Současně se koná

dataPartner: Dodávky a realizace informačních a řídicích technologií

1. září 2023  /  7:43

Společnost dataPartner je soukromá česká firma se sídlem v Českých Budějovicích, která působí více než 25 let v oblasti dodávek a realizací informačních a řídicích technologií. Dodává výrobní informační systémy kategorie MES, automatizuje stroje a výrobní linky. Dodává také softwarové komponenty pro tvorbu řídicích jednotek a ovladačů strojů.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně je společnost dataPartner pravidelným vystavovatelem. S produktovým portfoliem firmy se mohou návštěvníci seznámit v pavilonu F ve stánku č. 96 a ve stánku č. 209 na ploše Digitální továrny 2.0. Těžištěm expozic společnosti dataPartner bude na obou místech prezentace prostředků pro digitalizaci výroby, a to jak na úrovni řídicích jednotek strojů, tak i na úrovni výrobního informačního systému.

Pro konstruktéry a vývojáře řídicích jednotek strojů je určena softwarová platforma KINGSTAR od americké společnosti IntervalZero. V dnešní době, kdy se průmysl celosvětově potýká s nedostatkem čipů a náhradních dílů a dodavatelé nejsou schopni včas dostát svým závazkům, je nezávislost na jednom dodavateli často otázkou růstu či útlumu firmy na trhu. To platí i v oblasti budování řídicích jednotek strojů, kde tento problém řeší otevřená softwarová platforma KINGSTAR určená pro vytváření ovladačů, řídicích aplikací strojů a robotů. Platforma KINGSTAR představuje technologický průlom ve vytváření flexibilních řídicích jednotek strojů, a proto je velmi vhodná také při tvorbě modulárních strojů. Umožňuje volit hardware různých výrobců a vyhnout se tak jeho případné nedostupnosti. S platformou KINGSTAR jsou ovladače strojů vytvářeny ve standardním počítači pro všeobecné použití, jakými jsou například IPC s MS Windows, který s doplňkem RTX64 pracuje v pevném reálném čase. Díky otevřenosti a standardizaci nejsou vývojáři odkázáni na konkrétní značky HW komponent a mohou si vybírat ze široké škály standardizovaných alternativ.

Použití platformy KINGSTAR umožní naplnit dnešní cíle vývojářů a tvůrců řídicích jednotek strojů: Vytvářet podle požadavků trhu včas a s konkurence schopnými náklady inteligentní a flexibilní ovladače strojů. KINGSTAR se skládá z pěti komponent:

  • Sběrnice EtherCAT®, pracující v reálném čase a s funkcí automatické konfigurace. Umožňuje spouštění stejné aplikace s různými hardwarovými konfiguracemi (podporuje všechny hlavní značky servopohonů a I/O). Podporuje také standardní rozhraní OPC UA.
  • Komponenta Motion, pro řízení pohybů. Splňuje standard PLCopen Motion Control pro point to point, synchronizované, skupinové pohyby, míchání a kinematiku. Je možné řídit velké množství os v krátkých dobách cyklu, například používat 20 os s dobou cyklu 125us nebo 60 os s dobou cyklu 500us. Každá osa může používat jinou značku hardwaru a má svůj vlastní režim ovládání.
  • Softwarové PLC, odpovídá standardu IEC 61131 a má stejné vývojové prostředí a programovací jazyk jako hardwarové PLC. Spuštění v počítači ale odstraňuje fyzická omezení, vývojové prostředí PLC KINGSTAR LogicLab podporuje žebříček, IL, funkční bloky, jazyky ST a SFC.
  • Komponenta GigE Vision® pro strojové vidění, které pracuje v reálném čase. Umožňuje vyvinout řízení pohybu odvozené od vidění pomocí sbírky softwarových nástrojů OpenCV (open-source knihovny) pro analýzu obrazu na mnoha kamerových rozhraních.
  • Podpora IoT přidává do řízení stroje funkce IoT.

V případě, že disponujete vlastním týmem vývojářů řídicích aplikací Vám nabízíme bezplatné konzultace a poradenství pro nákup licence KINGSTAR nebo doplňku Windows RTX64 pro práci v reálném čase.Pokud nemáte tým vývojářů software nebo váš tým nemá potřebnou kapacitu nabízíme spolupráci, v rámci které pomůžeme vytvořit moderní a cenově efektivní řešení zejména pro realizaci robotických, testovacích, třídicích a dalších strojů a soustrojí. S využitím KINGSTAR a hardware na bázi IPC vytvoříme v krátkém čase časově přesné, vysoce spolehlivé a dobře udržovatelné aplikace pro řídicí jednotky strojů. Ukázku naší práce můžete zhlédnout na stánku F96, kde v čase výstavy poběží mechatronický model "Slip" a „Karusel“.

Management a kompetentní pracovníky výrobních podniků jistě zaujme výrobní informační systém MES PATRIOTâ. Osobní setkání se zástupci společnosti dataPartner přinese návštěvníkům informace, praktické zkušenosti a doporučení z jeho implementací ve výrobních podnicích. Například jak lze při zavádění systému MES PATRIOTâ v závodech postupovat v etapách podle zákaznických priorit a postupně rozšiřovat implementaci bez nutnosti výměny předchozí verze. MES PATRIOTâ je škálovatelný, jeho moduly mohou být operativně doplňovány a jednotlivé funkce rozšiřovány:

  • Plánování výroby – operativní a kapacitní plánování s možností rozšíření o APS třetích stran. Podporuje snadnou integraci s ERP.
  • Sledování a vizualizace výroby – sběr, analýza a záznam procesních dat z výroby a poskytování zpětné vazby pro optimalizaci plánů. Sledování vstupních dílců, odvádění výroby a sledování efektivity nápravných opatření zajišťuje obousměrnou traceabilitu výroby. Reporty a exporty (PDF, XLSX, XML, CSV, ...). Vizualizace aktuálního stavu strojů, ANDON. Systém rychlé reakce (FRS) pro evidenci a efektivní odstraňování poruch ve výrobě. Vytíženost a prostoje strojů (OEE, TEEP, KPI, …), výkonnost zaměstnanců apod.
  • Řízení údržby – výrobního i nevýrobního majetku, technologických celků, jednotlivých strojů a výrobních zařízení až po jednotlivé díly a měřidla. Podporuje obnovu objektů s využitím všech strategií údržby: korektivní, preventivní, diagnostické a prediktivní. Snadná dostupnost elektronické dokumentace včetně evidence příčiny poruch a provedených opatření. Požadavky na údržbu se zadávají ručně, mohou být generovány automaticky na základě sledování aktuálního stavu údajů ze SCADA systému nebo mohou vznikat na základě specifických požadavků z FRS. Samozřejmostí je i propojení systému řízení údržby na stávající podnikové systémy (např. ERP, MES od jiných výrobců). Systém používá terminologii v souladu s platnými normativy, což sjednocuje pojmy a usnadňuje komunikaci. Jako základní verzi, pilotní projekt nebo ekonomické řešení je možné použít řízení údržby PATRIOTâ CRYSTAL, který řeší základní typy údržeb: korektivní a preventivní a umožňuje jednoduchý a bezproblémový přechod do plné verze informačního systému řízení údržby PATRIOT 3.0. bez nutnosti migrovat a přepisovat data.

Využijte možnost osobního setkání na veletrhu a přijďte s námi projednat vaše projekty, potřeby a požadavky. Schůzku v konkrétní den a čas můžete naplánovat v aplikaci Kontakt-Kontrakt nebo nám napište na obchod@datapartner.czpřípadně zavolejte na: +420 380 420 140, +420 724 257 799. Rádi se s vámi setkáme. Více na www.datapartner.czhttps://mespatriot.cz/