zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Česká národní expozice byla slavnostně otevřena

4. října 2022  /  14:15

Česká národní expozice je dnes už nedílnou součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se tradičně koná v Brně.

Slavnostního zahájení se zúčastnili významní hosté, pozvání přijali: Předseda senátu Miloš Vystrčil, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, náměstek ministerstva zahraničí Tomáš Kozák a hosty samozřejmě doplnil generální ředitel BVV Tomáš Moravec.

Je důležité se potkávat, abychom byli prosperující a konkurenceschopnou zemí

Předseda senátu Miloš Vystrčil vystoupil jako první. Po uvítání významných hostů, průmyslníků, zaměstnavatelů a všech přítomných vyjádřil potěšení, že tu může být: „Z mého pohledu reprezentanta horní komory českého Senátu vidím jako důležité to, že zase spolu takto osobně můžeme intenzivněji a více komunikovat a domlouvat se, protože dnes, pokud je něco potřeba, tak je to, aby se lidé potkávali, hledali společná řešení, aby si mohli nabízet svoje produkty a aby si uvědomili, že to, co dnes potřebujeme ze všeho nejvíce je, abychom drželi za jeden provaz.“ Dále poukázal na to, že je vždy důležité se domluvit na základních věcech, protože jen tak může průmysl obstát a posilovat, protože jen tak je možné podpořit, jak průmysl, zaměstnavatele, tak i občany. Projevil také přání, abychom všichni společně zvládli tu složitou situaci, ve které se právě nacházíme. „To je zásadní podmínka proto, abychom měli silný hlas v rámci Evropy,“ řekl Miloš Vystrčil. Podotkl také, že musíme využít pro Českou republiku evropské předsednictví. Česká republika je průmyslovou zemí, která žije z domácího průmyslu, a je úkolem Mezinárodního strojírenského veletrhu, aby se tu  jednotliví hráči domluvili na spolupráci, vzájemně se podporovali. Svůj úvodní proslov uzavřel slovy, proč je důležité se potkávat, což platí nejen pro strojírenský průmysl: „Potkávejme se, abychom byli prosperující, konkurenceschopnou a pro lidi tím příjemnou a hodnotově vyspělou zemí.“

Ekosystém státní asistence je k dispozici exportérům a všem podnikatelům

Všechny přítomné uvítal také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, a hlavně všechny pozval do České národní expozice. „Strojírenské firmy, exportéři a další podnikatelé se zde budou moci na jednom místě seznámit s celým ekosystémem státní asistence a ihned využít  na sebe vzájemně navazující služby,“ povzbudil vystavovatele, průmyslníky i exportéry a upozornil, že této mimořádné expozice se účastní také Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, agentury, banky a další instituce zabezpečující pomoc a podporu při podnikání či podpoře exportu. Expozice se letos nese v duchu českého předsednictví v Radě EU. V závěru svého projevu ministr Jozef Síkela upozornil na doprovodný program v rámci expozice, a hlavně na možnost konzultací se zahraničními kancelářemi agentury CzechTrade, kde bude připravena celá řada dalších specialistů.

Náměstek ministerstva zahraničích věcí Tomáš Kozák považoval za čest, že může zde zastupovat svůj resort, který nabízí tradiční nástroje, kterým je například mapa globálních oborových příležitostí, kterou se podařilo už i digitalizovat. Hosty samozřejmě doplnil generální ředitel BVV Tomáš Moravec, který po uvítání přítomných na 63. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě i na obsahu České národní expozice. „Doufám, že využijete možnosti se potkat se zástupci, jak vlády, tak jednotlivých organizací v jednu chvíli a na jednom místě,“ uzavřel svůj projev Tomáš Moravec.

Inovativní exponáty v České národní expozici

Návštěvníci zde uvidí i řadu inovativních exponátů. Mezi nimi bude například unikátní mobilní laserscanner od společnosti Intellmaps, který dokáže zkrátit dobu digitalizace budov na jednotky hodin a značně zlevňuje tvorbu digitálních dvojčat. K vyzkoušení bude také nejmodernější simulátor pro virtuální pilotní výcvik s označením F-16 Classroom od společnosti VRgineers. Po areálu výstaviště se bude pohybovat i autonomní elektromobil BringAuto, který slouží pro rozvoz zásilek, ale také pro logistiku v industriálních areálech.