zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Bossard: Víte, jak snížit náklady, zkrátit výrobní procesy a celkově zoptimalizovat a zefektivnit vaši výrobu?

25. září 2023  /  7:15

V současné době přichází firma Bossard s celou řadou chytrých řešení, která odpovídají konceptu Průmysl 4.0. Jde o unikátní logistické systémy a technologie k zefektivnění a optimalizaci komplexních logistických procesů, jak pro výrobu, tak i sklady. Představujeme systémy Smart Factory Logistics a řešení Smart Factory Assembly.

Nejběžněji používané systémy z řady Smart Factory Logistics, je SmartBin Cloud a SmartLabel Cloud.
SmartBin Cloud je plně automatizovaný váhový systém, který fyzicky eviduje stav zásob a poskytuje plnou kontrolu zásobovacího cyklu v rámci interní či externí logistiky. Je vybaven váhovým, polohovacím a pohybovým senzorem. Pohybový senzor detekuje odběr či doplnění komponentů z / do boxu.

Informace o stavu zásob jsou pro uvedené pracoviště k dispozici v reálném čase. Systém automaticky zasílá objednávku k doplnění zásob v případě poklesu hladiny pod předem stanovenou hodnotu v boxu. Aktuální stav objednávky a termínu dodání je zobrazen na elektronickém displeji. Veškerá data jsou k dispozici a v bezpečí díky průmyslovému cloudovému připojení a komunikace IIoT.

SmartLabel Cloud spadá do kategorie modulárních logistických technologií typu all-in-one. Jde o poloautomatický objednávací systém s vlastním elektronickým displejem velikosti 2.6“, LED signalizací a technologií Pick-To-Light. Dlouhá životnost baterie (až 5 let) zajišťuje minimální údržbu a maximální spolehlivost. A jak to celé funguje? Přímo v místě spotřeby nebo ve skladu potřebuje operátor doplnit položky do boxu. Na štítku stiskne objednávací tlačítko a v reálném čase vidí celý průběh objednávky včetně termínu dodání. Jakmile je položka doplněna do příslušného boxu, obsluha krátce potvrdí tuto dodávku stisknutím druhého tlačítka a tím je objednávka úspěšně vyřízena.

Smart Factory Assembly je komplexní řešení pro automatizovanou montáž v průmyslových podnicích. Toto řešení se skládá z několika zařízení a technologií, které komunikují společně, aby zlepšily efektivitu, kvalitu montáže a zrychlili zaškolení nových operátorů ve výrobě.

Jeden z hlavních prvků Smart Factory Assembly je již zmíněný systém SmartBin, který umožňuje automatické doplňování nářadí a dalšího materiálu přímo ve výrobní lince. Tento systém je propojen s centrálním řídícím systémem a v reálném čase posílá informace o stavu zásob, které umožňují plánovat a řídit procesy montáže.

Dalším klíčovým prvkem je robotická montáž, která umožňuje automatizovat některé části montážního procesu. Roboti jsou programováni tak, aby přesně a rychle sestavili složité výrobky, a to bez nutnosti manuálního zásahu operátora.

Smart Factory Assembly také zahrnuje zařízení pro sledování a analýzu dat, které pomáhají identifikovat problémy v procesech montáže a optimalizovat výkon a tím zlepšovat efektivitu ve výrobě.

Celkově lze říci, že se jedná o sofistikované řešení, které zvyšuje efektivitu práce, kvalitu, zrychluje zaškolení nových operátorů a zlepšuje bezpečnost montáže v průmyslových podnicích. Tento systém umožňuje průmyslovým podnikům dosáhnout vyšších úrovní automatizace a zlepšit konkurenceschopnost na trhu.

Hlavní výhody služeb Smart Factory Logistics
  • Štíhlejší proces
  • Automatické sledování spotřeby
  • Automatické vytvoření objednávky
  • Doplnění na místo spotřeby
  • Pick-by-light / Put-to-light funkce
Hlavní výhody řešení Smart Factory Assembly
  • Kontrola kvality montážního procesu
  • Rychlejší zaškolení nových operátorů
  • Digitalizace všech pracovních instrukcí
  • Transparentnost a sledovatelnost výrobního procesu
  • Zvýšení flexibility a zlepšení konkurenceschopnosti
Přijďte se podívat na naši expozici
do pavilonu F, stánek 206.

Bossard Česká republika bude součástí expozice Digitální továrna 2.0, která je zaměřena například na 5G sítě, řízení energií, udržitelnost průmyslu a efektivní aplikace umělé inteligence.