zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Český svaz zaměstnavatelů v energetice se podílí na bezpečné a ekonomicky udržitelné transformaci české energetiky

19. července 2023  /  8:42

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku.

ČSZE je spolkem ve smyslu příslušných právních předpisů. Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR.

Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.