zavřít
Současně se koná

Současně se koná

VS-E-10: Kateřina Sochorová / Design terapeutické pomůcky Snoezelen

19. února 2024  /  15:00

Absolventka magisterského studijního programu v ateliéru Průmyslový design na FMK UTB ve Zlíně.

Vedoucí práce: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Specializovaná terapeutické pomůcka „sensoryBOX“, která je určená pro práci s lidmi s mentálním postižením a dalšími diagnózami, vznikla v rámci magisterské diplomové práce. Jedná se o multifunkční systém rozvoje smyslového vnímání. Hlavní funkce systému je poznávací, relaxační a interakční. Design této pomůcky je přínosný díky své komplexní a specializované povaze, která odpovídá konkrétním potřebám cílové skupiny – lidé s mentálním postižením a dalšími diagnózami. Jeho multifunkční systém nabízí širokou škálu terapeutických funkcí. Specifické zaměření na stimulaci a aktivaci smyslů – sluchu, hmatu, čichu a zraku svědčí o pečlivém a cíleném navrhování, které reflektuje hlubokou znalost potřeb uživatelů. Výrobek reaguje na existující mezeru na trhu a nabízí inovativní řešení, které podporuje terapeutický rozvoj a zlepšuje kvalitu života lidí s mentálním postižením.

Materiál: dřevo, látka
Rozměry: 20 × 40 × 40 cm