zavřít
Současně se koná

Současně se koná

GRAND PRIX MOBITEX 2024 – STUDENT

5. ledna 2024  /  10:35

Studentská soutěžní přehlídka GRAND PRIX MOBITEX je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a Slovenské republice. Studentské práce z období posledních pěti let mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Kolekce vybraná odbornou porotou bude ve dnech 29. 2. – 3. 3. 2024 vystavena na veletrhu MOBITEX.

TÉMA: DĚTSKÝ NÁBYTEK A HRAČKA

Organizátor soutěže:
Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 603 00 Brno, IČO: 25582518, DIČ: CZ25582518

INFORMACE O SOUTĚŽI

Soutěžní přehlídka je rozdělena do dvou kategorií:
1) vysoké školy
2) střední školy

Téma pro rok 2024 je DĚTSKÝ NÁBYTEK A HRAČKA

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy určené pro děti: nábytek, bytové doplňky, hračky (výrobky, prototypy a modely). Předložené návrhy musí splňovat kritérium "dobrého designu" – funkčnosti, originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a udržitelnosti.

- přihlášené práce bude hodnotit odborná porota ve dvou kolech
- práce, které postoupí do užšího výběru, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele a vystaveny na veletrhu MOBITEX 2024
- vítězným pracím bude zajištěna mediální propagace

V obou kategoriích budou udělena tři hlavní ocenění spojená s finanční odměnou a dále ocenění partnerů soutěžní přehlídky.

Uzávěrka přihlášek: 29. ledna 2024, 23:59

Přihlášky odevzdané po tomto termínu nebudou do soutěže přijaty!

PODMÍNKY SOUTĚŽE
-    přihlášeny mohou být návrhy určené pro děti: nábytek, bytové doplňky, hračky (výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1) z období posledních pěti let
-    přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, zajistí vlastními prostředky dopravu, bude se podílet na instalaci a deinstalaci a také na prezentaci v rámci doprovodného programu první den konání veletrhu
-    pořadatel na základě dodaných podkladů zajistí mediální propagaci, vystavení vybraných prací a jejich pojištění
-    registrační poplatek do soutěže je 4 000 Kč (včetně DPH) – poplatek se vztahuje na přihlašovatele (zpravidla školu) a neváže se na počet přihlášených prací
Důležitá data

29. 01. 2024

uzavření přihlášek, odevzdání všech podkladů
05. 02. 2024výsledky jednání hodnotící komise
28. 02. 2024odevzdání prací a instalace (9.00–15.00)
29. 02. – 03. 03. 2024konání veletrhu
03. 03. 2024převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 17.00 hod.)

Způsob přihlášení prací: online formulář

Kontaktní osoby

PhDr. Dagmar Koudelková, kurátorka expozice
tel.: +420 602 571 886
e-mail: GrandPrixMobitex@gmail.com

Lenka Bednářová, kontaktní osoba za a.s. Veletrhy Brno
tel: +420 541 152 398
e-mail: lbednarova@bvv.cz

Dokument ke stažení