JSME CHRÁM ZVUKU

16. května 2024  /  9:55

Chrám zvuku je světelným prostorem, jehož brány jsou otevřené všem, kteří slyší volání krystalické sféry skrze tóny křišťálových nástrojů a krystalického zvuku.

Je nejen domovem křišťálových nástrojů, kde je lze vyzkoušet a zakoupit, ale také místem setkávání, předávání, vzájemné sdílení darů a spočinutí v náruči léčivých vibrací křišťálového zvuku, ať už při zvukových koupelích a terapiích, nebo nejrůznějších seminářích…a ač je o zvuku, není jen o zvuku. Je to klidná oáza pro duši i tělo, kde obojí lze harmonizovat a vyladit nejen pomocí nádherných křišťálových nástrojů. Je to harmonický zvukový Chrám v srdci Prahy.

 

KŘIŠŤÁLOVÉ NÁSTROJE

V Chrámu zvuku můžete zakoupit různé druhy křišťálových nástrojů jako jsou mísy mléčné i čiré, kalichy, ladičky, laserové kalíšky, harfy, koshi zvonky a další. Každý nástroj pečlivě vybíráme a ladíme se na to, které křišťálové nástroje nás volají a až poté se tyto kousky zrodí.

Veškeré naše křišťálové nástroje jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího křemenného křišťálu (SiO2), který nádherně vede zvuk a díky čemuž jsou neuvěřitelně rezonující. Nástroje jsou v pythagorejském ladění (tón A4 je laděn ve frekvenci 432 Hz - přirozená frekvence země) v různých tónech a oktávách a nebo v Solfeggio frekvencích. Některé nástroje (kalichy a mísy) mají speciální symboly a jsou zasvěceny nebo spjaty s určitou energií nebo archetypem.

U alchymických křišťálových kalichů a čirých mís vnímáme vibraci, kterou nesou a pak je často spojíme s fyzickým otiskem - symbolem, aby tato energie byla plně ukotvena.

   

Křišťálové nástroje jsou inteligentní bytosti, které nesou krystalické Vědomí a předávají nám skrze zvuk, vibrace a jejich frekvence informace a otisky, které blahodárně působí na naše tělo i mysl.
Interagují s každým člověkem dle jeho aktuálního naladění, zdravotního stavu a momentálních vibrací / rozpoložení. Mají schopnost rozpouštět bloky ve hmotné i nehmotné sféře, harmonizovat a uvádět nás do rovnováhy, vyšších vibrací a našeho původního Zdrojového nastavení.
Terapie a předání zvukem je beze sporu léčením budoucnosti, respektive znovunalezeným prostředkem k péči o naše tělo i duši.

Web: www.chramzvuku.cz
Instagram: instagram.com/chramzvuku
Facebook: facebook.com/chramzvuku
YouTube: https://www.youtube.com/@ChramZvuku