Exponáty doprovodné výstavy listopadových Minerálů Brno #2

23. října 2023  /  14:00

Strontianity budou zastoupeny skvostnými ježkovitými ukázkami z Rudňan a typickými polokulovitými agregáty z klasické moravské lokality Třinec – Pod nemocnicí.

Z witheritů budou asi nejvíce vynikat ukázky z rožineckého revíru jako typické kulovité a miskovité agregáty hnědé barvy.

Mezi rodochrozity budou svou sytě růžovou barvou přitahovat pozornost návštěvníků ukázky leštěných řezů krápníky z Argentiny (Catamarca), které jsou hojně využívané jako kabošony do šperků. Podobně výrazně sytě růžové rodochrozity pocházely ještě poměrně nedávno z rumunského Cavnicu nebo později z více lokalit v Peru. Zajímavostí jsou rodochrozitem fosilizované mušle z Kerče na Krymu. Z českých rodochrozitů budou mít zastoupení ukázky z Chvaletic (i leštěné kusy), ze Slovenska zejména drúzovité vzorky z Banské Štiavnice.

Malachity a azurity budou v nejvýraznějších ukázkách na výstavě zastoupeny zejména zahraničními lokalitami (zvláště marockými a konžskými). Z domácích lokalit nejvíce vyniknou ukázky malachitu z Borovce, ze Slovenska např. z Ĺubietové, Gelnice nebo Španie Doliny – Piesků. Odtud pochází také kvalitní azurity.

Smithsonity budou na výstavě zastoupeny zejména krásnými páskovanými zelenými naleštěnými nábrusy (ale i kabošony) z íránského Zanjirehu nebo marockými kabošony.

Mezi cerusity vyniknou křehce jehlicovité sněhobílé drúzy v rezavém limonitu ze Zlatých Hor nebo méně známé krystalované ukázky z dutin oxidačního pásma ložiska Nová Ves u Rýmařova. Velikostí krystalů udivují marocké cerusity, dosahující délky až 5 cm.

Mezi již exotičtější karbonáty můžeme řadit ikait z pobřeží Bílého moře v Rusku, který bude zastoupen vynikající nadprůměrně velkou ukázkou, dále bastnäzit z Burundi (velký zlatožlutý tabulovitý krystal) nebo pistáciově zelený nikelnatý karbonát z Austrálie – gaspeit. Na výstavě z něj budou k vidění broušené kabošony. Svou sytě filověrůžovou barvou přitáhne pozornost také marocký kobaltokalcit.

Kromě těchto ve stručnosti uvedených druhů a lokalit karbonátů se návštěvníci na doprovodné výstavě seznámí také s celou řadou dalších, obvykle již méně známých druhů z třídy karbonátů a také s mnoha zde neuvedenými lokalitami, které často poskytly zajímavé i překvapivé nálezy nerostů, jež se někdy již znovu nezopakovaly.

Bude pro mnohé překvapením, že se mezi karbonáty můžeme potkat prakticky se všemi existujícími barvami a také krystalograficky je tato třída mnohem více pestrá než pouze nejznámějšími tvary klenců. Poznáme, že nejde pouze o vápence či mramory, ale že má tato minerální třída mnohem pestřejší nerostné zastoupení. Na závěr si můžeme s uspokojením říci, že i naše republika může z této třídy nabídnout řadu vynikajících ukázek, které jsou často součástí i vybraných světových mineralogických muzeí.

Jako autoři výstavy si přejeme, aby byla tato výstava přijata návštěvníky Minerálů Brno  s pozitivním ohlasem, a také letos  na tomto místě rádi děkujeme několika soukromým sběratelům i muzeím za možnost doplnit a zkvalitnit výstavu zápůjčkami z jejich sbírek. Jmenovitě budou uvedeni na seznamu zápůjčitelů v každé výstavní vitríně.

Na úplný závěr pojednání o exponátech bychom rádi 18. a 19. listopadu 2023 pozvali všechny přátele a milovníky nerostné přírody a šperků na samotné Minerály Brno, ale také na letošní doplňkovou výstavu o karbonátech.

Za autory výstavy zve RNDr. Luděk Kráčmar a Radek Votava

Tvůrci doprovodné výstavy