Společnost Veletrhy Brno má nového generálního ředitele

1. srpna 2023  /  14:10

Výběrová komise složená ze zástupců akcionáře, tj. členů zastupitelstva statutárního města Brna, členů představenstva akciové společnosti Veletrhy Brno a zástupce odborové organizace společnosti uzavřela v pátek 28.7.2023 výběrové řízení na obsazení pozice generálního ředitele společnosti. Tím se stal Mgr. Jan Kubata, který obstál v konkurenci tří desítek přihlášených uchazečů. Při svém rozhodování přihlédla komise k přednesené prezentaci vizí, názorů a postojů k fungování společnosti v horizontu příštích pěti let. Mgr. Jan Kubata povede společnost Veletrhy Brno, a.s., od 1.10.2023.

Mgr. Jan Kubata se narodil v roce 1967 v Karlových Varech, vysokoškolská studia absolvoval na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2014 je zaměstnán v agentuře na podporu obchodu CzechTrade, nejdříve jako ředitel zahraniční kanceláře agentury ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. V současnosti pracuje na pozici ředitele zahraniční sítě CzechTrade, jejíž nedílnou součástí je podpora českých firem při podnikání v zahraničí, veletržní business a zahraniční obchod.

V dřívější profesní kariéře byl zaměstnancem i soukromým podnikatelem. V roce 2002 se stal zastupitelem města Ústí nad Labem a v roce 2006 pak jeho primátorem. J. Kubata působil i v dalších veřejných funkcích, mmj. jako náměstek ministra spravedlnosti, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jejího Výboru pro evropské záležitosti, Hospodářského výboru a byl vedoucím stálé delegace do Meziparlamentní unie.

Mgr. Jan Kubata je ženatý a má dvě děti.