O práci u Policie ČR se uchází stale více žen

25. května 2023  /  16:05

Stát se policistou je kromě povolání spíše jedno velké poslání. O pozici v řadách  Policie České republiky se v dnešní době ucházejí nejen muži, ale stale více příslušnice něžného pohlaví.

Práce u PČR rozhodně přináší řadu zaměstnaneckých benefitů a nutno říci, že ženám v uniformě to prostě sluší. Co tedy pro nástup k PČR udělat? Zeptali jsme se u náborových specialistů na expozici v pavilonu F.

Maturita a bezúhonnost je základ

Uchazeč musí splňovat věk minimálně 18 let, musí mít střední školu s maturitou a být bezúhonný. To jsou veškeré požadavky, které musí splňovat, aby zahájil přijímací řízení u krajského ředitelství. Poté absolvuje fyzické testy, psychotesty, zdravotní prohlídku a na závěr pohovor s panem ředitelem, neboli personální štáb, kde se dozví, k jakému datu nastoupí a na jaký útvar bude zařazený.

K jízdní policii nebo psovodům až po určité době

Pokud má uchazeč svoji představu a preference zařazení, sdělí ji při pohovoru. Standardně se nabírá k pořádkové policii, dopravní policii, anebo na cizineckou policii. Pozice psovoda nebo například jízdní policie není v nástupové tabulce, na tuto pozici je zařazen až později. Samozřejmě musí mít nějaké zkušenosti a vztah ke koním nebo ke psům. V rámci útvarů lze nastopuit také k ochranné službě, která se zaměřuje na ochranu osob a objektů zvláštního významu.

Fyzické testy na zkoušku – při úspěšném splnění platí 1 rok

V letošním roce pořádá PČR v rámci Jihomoravského kraje tři workshopy v areálu Komety na Riviéře v Brně. Účastník si zde může zkusit nanečisto fyzické testy a pokud je splní, do ruky dostane osvědčení platné jeden rok.  Fyzické testy obsahují běh na 1000m, člunkový běh, kliky a celomotorický test. V rámci workshopů různé policejní složky interaktivní formou uchazečům představí náplň činnosti daného útvaru. U policejních psychologů je pak možné vyzkoušet zkušební ukázkový IQ test.