zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Asociace kempů ČR informuje a radí

2. října 2023  /  13:00

Jedním z tradičních a klíčových partnerů veletrhu Caravaning je Asociace kempů ČR. Tato profesní organizace sdružuje provozovatele kempů a chatových osad v České republice.

Každoročně také ve spolupráci s agenturou CzechTourism vydává katalog Camping, kde jsou prezentovány kategorizované kempy a chatové osady. Samotnou kategorizaci provádí dle metodiky z pověření Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Asociace také svým členům poskytuje konzultační a poradenské služby k aktuálním problémům, odkazy na platné právní a další předpisy a normy k výstavbě, přestavbě či provozu objektů typu kemp a chatová osada. Sleduje také rozvoj technologií a trendů a zprostředkovává výměnu zkušeností na každoročních setkáních a valné hromadě.

Na veletrhu najdete Asociaci Kempů ČR v hale P.


www.camp-cr.cz
www.facebook.com