Kam se budou v příštích letech ubírat město Brno a Veletrhy Brno?

21. dubna 2023  /  14:54

Branami výstaviště již prošlo několik generací. A několik dalších jimi ještě určitě projde. Vedle připomínky časů minulých je potřeba dívat se i do budoucnosti.

Jak bude v příštích letech a desetiletích vypadat nejen výstaviště, ale celé Brno?

S jistotou to nevíme, něco ale vytušit můžeme – třeba ze Strategie města #brno2050. Ta ukazuje, jakým směrem se má Brno v dalších letech ubírat. Ne nahodile, ale systematicky, pod dohledem odborníků a s ohledem na všechny obyvatele města.

Nahlédněte do budoucnosti s námi a prozkoumejte, jaké stavby, projekty a plány se ve městě chystají. A to hravou formou. Můžete se těšit na zábavné aktivity, které vám Strategii #brno2050 přiblíží.