BKOM - Brněnské komunikace, a.s.

13. ledna 2023  /  10:40

Brněnské komunikace a.s.představí hydraulický jeřáb

Společnost Brněnské komunikace a.s. představí v rámci oslav výročí na BVV odtahový speciál (hydraulický nakládací jeřáb) s reálnou ukázkou technického úkonu při manipulaci. Na stánku pak bude probíhat soutěž o věcné ceny a prezentace společnosti od jejího založení.

O BKOM

Společnost Brněnské komunikace a.s. byla založena v r. 1995 a je městskou společností, jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno. Zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy.Na území města Brna spravuje a udržuje v činnosti světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení, dohlíží na stav komunikací a dopravních staveb vč. tunelů. Je také pověřena organizací dopravy v klidu. Neoddělitelnou součástí širokého spektra činností jsou i geodetické práce, zimní a letní údržba komunikací a centrální řízení dopravy ve městě Brně.