SOTEX GINETEX CZ: Symboly pomáhají odborníkům i spotřebitelům

22. března 2024  /  14:07

Určitě je všechny znáte – vanička, trojúhelník, čtvereček, žehlička a kolečko – symboly pro ošetřování se staly běžnou součástí všech oděvních i textilních výrobků. Jednoduchou formou informují prodejce, zákazníky a následně i odborníky v chemických čistírnách o doporučených způsobech údržby. Přečtěte si následující řádky, které Vás uvedou do světa obrázků, který nezná hranice a naleznete je v podstatě kdekoliv na světě.

Symboly ošetřování vznikly v závěru 50 let minulého století po několika mezinárodních Sympoziích pro značení údržby textilních výrobků. Impulsem pro vznik těchto malých obrázků byl zejména obrovský rozvoj v oblasti chemických vláken a s tím pak spojená údržba. Zhruba do poloviny padesátých let se totiž běžně používala převážně přírodní vlákna. Údržba tedy byla podstatně jednodušší, k praní v pračkách byly využívány zejména dva programy – na 95°C pro vyvářku a 60°C pro barevné prádlo. K ostatním výrobkům byla podávána zpravidla doplňková informace a výrobky byly prány v ruce.

Právě s velmi dynamickým vývojem chemických vláken pak přišla potřeba informovat spotřebitele o správné údržbě s cílem zamezit trvalému poškození výrobku. A na již zmíněných několika sympoziích dala tato potřeba vzniku symbolů. Symboly byly pouze 4 a měly zcela jiný vzhled, než v současnosti:

Současně se symboly vznikl i GINETEX, který následně symboly zaregistroval jako mezinárodní ochrannou známku. Od svého vzniku v roce 1963 GINETEX definuje a šíří systém označování symboly ošetřování a koordinuje technický základ na mezinárodní úrovni. GINETEX se soustavně věnuje symbolům z hlediska jejich používání, a proto později došlo k rozšíření symbolů na současných pět.

Také řazení symbolů není nahodilé. Symboly jsou uspořádány za sebou podle procesů, kterými textil při údržbě prochází – první je praní, pak je bělení, další je sušení, předposlední je žehlení a poslední kolečko je určeno profesionálům v čistírnách. Symboly jsou pak doplněny buď puntíky, nebo čísly, případně podtrženími, která upřesňují podmínky péče o textil. Doporučený způsob ošetřování je navržen tak, aby nedošlo k nevratnému poškození výrobku.  

V České republice se symboly ošetřování používaly v podstatě od jejich vzniku, ale bez vhodného oprávnění. K narovnání této situace došlo v roce 1996, kdy vznikl SOTEX GINETEX CZ, jako národní výbor pro symboly ošetřování. Od té doby tahle organizace zajišťuje jak legální používání symbolů ošetřování v Česku, tak i informuje spotřebitele o jejich významech a doporučuje vhodné a šetrné postupy péče o textil.

Význam symbolů údržby tkví v jejich jednoduchosti a pochopitelnosti, a to bez jazykových bariér. Proto je jejich využití a použití tak univerzální a snadné. Pokud si s nimi nevíte rady, tak Vám nabízíme jednoduchý nástroj, který Vám s jejich významy pomůže. Naleznete ho na https://www.symbolyudrzby.cz/najdi-symbol/. Jednoduše zadáte symboly ze štítku na oblečení a hnedle máte postup, jak se o výrobek správně postarat.

Zajímají Vás významy symbolů a doporučená péče více?

Navštivte stránky www.sotex.cz nebo www.symbolyudrzby.cz. Naleznete tam mnoho zajímavých informací o textilní péči, ale také třeba plakát se symboly ke stažení.