zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Nový kotel pořízený za kotlíkovou dotaci můžete vybrat na veletrhu BIOMASA

18. prosince 2023  /  16:41

Pokud máte ještě v provozu starý kotel, v příštím roce vás jeho výměna už bohužel nemine.

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze ekologické zdroje vytápění, tedy kotle 3. a vyšší emisní třídy a provoz těch starších typů bude zakázán. Zde jsou podstatné informace o dotacích:

Kotlíkové dotace nebo Zelená úsporám

Domácnostem s nižším příjmem, například seniorům, invalidům nebo osobám s příspěvkem na bydlení, poskytuje Ministerstvo životního prostředí podporu z fondů EU prostřednictvím kotlíkových dotací. Peníze ve výši až 180.000 (téměř 95 % způsobilých výdajů) lze získat předem od krajských úřadů. Příjem žádostí byl v jednotlivých krajích spuštěn letos v létě. Podmínkou je, že žadatel nový kotel instaloval po termínu 1.1.2021.  Ostatní majitelé nemovitostí s neekologickým vytápěním mohou na pořízení nových zdrojů využít dotaci z programu Nová zelená úsporám, přes Agendový informační systém SFŽP. Dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů, od 40 do 140 tisíc korun dle typu zdroje. Nově lze získat podporu i na výměnu plynových kotlů a topidel starších 20 let. Příjem žádostí byl spuštěn v září 2023., žádosti se mohou podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak má žadatel dva roky a opět platí, že se žádost o dotaci může podat i zpětně na opatření uskutečněná již od 1. ledna 2021.

Více info zde Základní informace o dotacích – SFŽP ČR (sfzp.cz)