zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Kotle ViaFlames

7. prosince 2023  /  9:10

ViaFlames s.r.o. je nová česká společnost, která se zabývá vývojem a výrobou ekologických teplovodních kotlů na tuhá paliva v 5 emisní třídě. Můžete se s nimi seznámit na veletrhu BIOMASA 2024.

Odborný tým ViaFlames má více než třicetiletou praxi ve výrobě topenářské techniky, kterou získal ve společnosti Viadrus a.s., a to zejména v oblasti konstrukčního vývoje úspěšných řad zplyňovacích kotlů na tuhá paliva. Snahou společnosti je využít tyto profesní znalosti a nabídnout našim zákazníkům a partnerům osvědčený způsob spalování palivového dřeva a uhlí v tradičních kotlích s ručním přikládáním, které budou splňovat požadavky na spolehlivý provoz, dlouhou životnost, vysokou bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Od samého počátku se ViaFlames zaměřuje na novátorská řešení, a to především v použití více druhů paliv v jednom univerzálním kotli při zachování nejpřísnějších emisních limitů a na jedinečný způsob spalování palivového dřeva přirozeným odtahem spalin.
 
Kotle řady  W22 UNI

Kotle řady W22 UNI vycházejí z ověřené koncepce kotlů řady W22 ECO, kde se nám po úpravách v hydraulice kotle a změnou turbulátorů podařilo dosáhnout sníženého výkonu na úrovni 39 - 50%, dle paliva a výkonu kotle oproti jmenovitému výkonu kotle. Kotel v tomto rozsahu pracuje v 5.emisní třídě dle ČSN EN 303-5.

Univerzální kotle W22 UNI jsou určeny pro efektivní a ekologické spalování dřeva a uhlí při splnění nejpřísnějších emisních podmínek třídy 5 normy ČSN EN 303-5 a evropské směrnice ECODESIGN.
Optimalizovaná konstrukce kotlů umožňuje jejich provozování při jmenovitém i sníženém tepelném výkonu a není tak nutná nákladná přestavba kotelny pro instalaci objemné akumulační nádrže. Při montáži lze zachovat původní teplovodní otopnou soustavu, popřípadě využít pro akumulaci zásobník TUV s podstatně menším objemem vody. W22 UNI je možné instalovat s minimálními investičními náklady při výměnách dosluhujících kotlů na pevná paliva v samotížných teplovodních otopných soustavách s přirozeným oběhem vody i v teplovodních soustavách s nuceným oběhem vody.

www.viaflames.cz