zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Kotle Hargassner a Polytechnik

1. února 2024  /  8:37

Na své expozici na veletrhu BIOMASA 2024 firma Dřevoprodukt vystaví:

Kotle Hargassner

Kotle na spalování biomasy od rakouské rodinné společnosti Hargassner. Ta se zabývá vývojem, výrobou a celosvětovým prodejem topných systémů na pelety, dřevní štěpku a kusové dřevo. Pohybuje se v rozsahu výkonu od 6 kW na jeden kotel anebo až 2 MW pro kaskádová řešení. Za firmou stojí 37 let zkušeností a více než 120 tisíc spokojených zákazníků, což firmu motivuje k neustálým inovacím a ekologičnosti ve spojení s pohodlnou automatizací vytápění.

Kotle Polytechnik

Kotle na biomasu od rakouské společnosti POLYTECHNIK, která vyvíjí a vyrábí spalovací zařízení na biogenní paliva v rozsahu výkonu od 300 kW do 30 000 kW (výkon jednoho kotle). Jako teplonosné medium se u těchto zařízení používá teplá voda, horká voda, pára nebo teplonosný olej. Spalovací zařízení společnosti POLYTECHNIK se používají nejen ve dřevozpracujícím průmyslu, ale také v průmyslu všeobecně, v komunální oblasti, pro místní i dálkové vytápění a také v energetických společnostech pro výrobu elektřiny. Díky svým koncepčním návrhům a dodávkám na klíč si získala tato rakouská společnost vynikající pověst mezi dodavateli vzduchotechnických a topenářských zařízení.

Vlhkoměry Schaller

Vlhkoměry od společnosti Schaller GmbH – tato rakouská společnost vyvíjí a vyrábí zařízení pro měření vlhkosti vzduchu a vlhkosti materiálu (např. dřevní paliva – štěpka, pelety apod., potraviny, produkty pro stavebnictví, a další). Mezi hlavní přednosti těchto přístrojů se řadí zejména vysoká přesnost, rychlost a jednoduchost měření.