zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Güstrow – tak trochu jiná bioplynová stanice

27. března 2024  /  9:33

Německý koncern EnviTec Biogas AG uvedl na podzim loňského roku do opětovného provozu jednu z největších bioplynových stanic v Evropě. A nejedná se jen tak o nějakou „bioplynku“ – z drůbežího trusu se vyrábí BioLNG, které je využíváno v dopravě. EnviTec je vystavovatelem veletrhu Biomasa 2024.

V roce 2009 firma EnviTec realizovala pro jednoho svého zákazníka bioplynový park Güstrow – již tehdy se jednalo o obrovský projekt. Na jednom místě bylo 25 fermentorů, bioplyn se upravoval na biomethan. Původní koncept byl založen na zpracování 400.000 tun vstupních surovin, především kukuřičné siláže, GPS a travní senáže.

V roce 2021 došlo k zásadní změně – vlastníkem celého bioplynového parku se stala společnost EnviTec, která ke svým stávajícím bezmála 80 MW vlastních bioplynových stanic přidala i největší bioplynovou stanici v Německu. Každý fermentor byl kompletně vyčištěn, stěny byly ošetřeny speciální antikorozním nátěrem, bylo instalováno kompletní technologické vybavení a také nové dvoumembránové zastřešení s integrovanými plynojemy. Přistaveno bylo také 7 ks skladovacích nádrží na digestát, které jsou opět vybaveny flexibilními plynojemy.

Zásadní změna nastala ve vstupních substrátech, které jsou v bioplynové stanici zpracovávány. V souladu se směrnicí RED II je zpracováván především drůbeží trus. Jeho roční spotřeba je plánovaná na 100 000 t, dalších přibližně 40 000 t činí rostlinné zbytky. Přímo v areálu bioplynové stanice má EnviTec vlastní laboratoř, kde se snaží dosáhnout optimálního poměru vstupních surovin.
Vyprodukovaný bioplyn  je následně upravován na biomethan – EnviTec disponuje vlastními jednotkami membránové separace EnviThan. Tím proces nekončí v dalším kroku je biomethan upraven technologií zkapalňování na BioLNG, kde plánovaná roční kapacita činí 9.600 tun, což odpovídá ekologickému palivu umožňující nákladním automobilům ujet až 50.000.000 kilometrů za rok. Krom toho je v zařízení instalována technologie na zkapalňování CO2 – plánovaná roční produkce je 15.000 tun BioCO2 v potravinářské kvalitě.

Zásobník na zkapalněné BioLNG

Realizace v ČR a SR

„Zkušenosti naší mateřské společnosti se snažíme využít i v České a Slovenské republice. U Trenčína bude v průběhu tohoto roku uvedena do provozu první biometanová stanice EnviTec o kapacitě 340 Nm3 biometanu za hodinu. Díky modulárnímu uspořádání bude možné do budoucna zvýšit produkci až na 450 Nm3/h. V Česku aktuálně připravujeme několik projektů bioplynových stanic na přestavbu či komplexní modernizaci. Jedná se zejména o plynotěsné zastřešení koncových jímek na digestát či o jejich přestavbu na tzv. dofermentor. Od 7. do 11. dubna bude společnost EnviTec svoji výstavní plochu na veletrhu TECHAGRO v Brně. V pavilonu Z (plocha 052) bude k vidění maketa flexibilního zastřešení i celý kontejner úpravy bioplynu na biometan.  

Výstavba, servis, obchod

Koncern EnviTec Biogas, založený v roce 2002 v Německu, dosud realizoval více než 700 projektů v 17 zemích. V současné době zaměstnává přes 640 osob. Obrat v roce 2022 činil 382 milionů eur. Kromě divize výstavby má firma úsek servisu, zejména kogeneračních jednotek Jenbacher. Divize vlastních projektů řeší BPS, které patří EnviTecu, a poslední se zabývá obchodování s energiemi a biometanem.

Pobočka pro ČR a SR sídlí ve Velkém Meziříčí, kde je také umístěný centrální sklad náhradních dílů. Kromě výstavby a servisu bioplynových a biometanových stanic se společnost zaměřuje na servis kogeneračních jednotek Jenbacher a modernizaci současných provozů.
(jak)

Foto archiv/EnviTec Biogas

Bioplynový park v Güstrow