zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Doprovodný program BIOMASA 2024

22. února 2024  /  13:02

pavilon Z, pódium Pod Smrkem

PONDĚLÍ 8. 4. 2024

10:00-10:30

Zdroje dřevních pelet, jejich kvalita, dostupnost a kvalitativní začlenění štěpky
Přednášející: Ing. Vladimír Stupavský (Klastr Česká peleta)

10:30-11:00

Biomasa pro energetické účely u Lesů ČR, s.p., - zkušenosti s produkcí a prodejem biomasy, výhled na nejbližší roky
Přednášející: Ing. Radovan Srba (Lesy ČR, s.p.)

11:00-11:30

Strategie využití biomasy v období klimatických změn na území Rakouska
Přednášející: Ing. Christian Burger (AGRAR PLUS, GesmbH.)

11:30-12:00

Podpora využití bioplynu, biomasy, biometanu v ČR
Přednášející: Ing. Jan Habart (CZ Biom)

12:00-12:30

Praktické hospodaření s biomasou v Církevních lesích
Přednášející: Ing. Petr Bláha (Benediktínská hospodářská správa Břevnov s r.o.)

12:30-13:00

Vyzvedávač odrostků pro mechanizovanou výsadbu v lesním hospodářství a agrolesnictví
Přednášející: Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)

 

ÚTERÝ 9. 4. 2024

10:00-10:30

Výzkum dřevní štěpky, praktická měření vlhkosti, uskladnění a technika pro měření vlhkosti
Přednášející: Ing. Bc. Ladislav Zvěřina (Mendelova univerzita v Brně)

10:30-11:00

Úloha kompostáren a jejich praktické využití
Přednášející: Ing. Jan Švejkovský (Sdružení kompostáren ČR)

11:00-11:30

Uplatnění kompostáren v období klimatických změn – šance zlepšovat kvalitu půdy
Přednášející: Ing. Josef Šrefl, CSc. (AGROINTEG s.r.o.)

11:30-12:00

Bioekonomika – cirkulární ekonomika
Přednášející: Ing. Jitka Meňházová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

12:00-12:30

Lesní biomasa z probírek a prořezávek, její využití kompostováním a spalováním
Přednášející: Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)