zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Profil akce

ANIMAL TECH se v roce 2025 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti.

Nosnými tématy veletrhu jsou chovatelství, genetika, veterinární lékařství, technologie a zemědělská technika pro živočišnou výrobu. Veletrh je určen především odborníkům - chovatelům, zootechnikům, zemědělcům a veterinárním lékařům.

Podtitul:

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

Termín konání:

2025

Místo konání:

Výstaviště Brno

Pořadatel:

Veletrhy Brno

Katalog vystavovatelů:

Otevřít i-Katalog vystavovatelů a jejich produktů

 

Obory

   1. Skot
   2. Prasata
   3. Ovce a kozy
   4. Koně
   5. Drobné zvířectvo
   6. Pštrosi
   7. Včely
   8. Ostatní chovná i lovná zvěř
   9. Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
  10. Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat
  11. Potřeby pro chovatele koní a jezdce
  12. Krmiva, dietetika
  13. Genetika, veterinární technika, léčebné přípravky
  14. Přístroje a pomůcky pro zoohygienu a sanitaci
  15. Traktory
  16. Malá zemědělská mechanizace
  17. Stroje dopravní a manipulační
  18. Zemědělské stavby
  19. Stroje a zařízení dopravní a manipulační techniky
  20. Zpracování zbytkové biomasy z chovů zvířat
  21. Služby

  Předchozí ročníky

  2023
  Závěrečná zpráva