29. 2. — 2. 3. 2024

ProDítě

Sales-contracting fair of necessities for children

Application for Participation

On-line Application

Register on-line.

On-line Application

Application for Participation

For the participating in the fair, please download the application forms and participation details in PDF format.

Application for Participation

Price Terms for Exhibitors

Rental of exhibition area
up to 30. 11. 2023
after 30. 11. 2023

Covered

  

up to 24 sq m

1 600 CZK/sq m1850 CZK/sq m

25-50 sq m

1450 CZK/sq m1700 CZK/sq m

51 sq m and more

1 400 CZK/sq m1 600 CZK/sq m
Registration fee
 

Exhibitor/Agency

4 000,- CZK

Each co-exhibitor

4 000,- CZK
A special package offer – participation at the fair with one signature!

Exhibition space, registration fee, stand construction and technical leads – all included in one price! Time discount does not apply to special package offer!

Stand Type
up to 30. 11. 2023
after 30. 11. 2023

TYPE B1, 3 x 3 m    

30 810,- CZK  33 850,- CZK 

TYPE B2, 4 x 3 m    

37 820,- CZK     41 700,- CZK 
TYPE B3, 5 x 3 m    44 890,- CZK     49 630,- CZK 
TYPE E1, 3 x 3 m    33 320,- CZK    36 630,- CZK 
TYPE E2, 4 x 3 m    40 730,- CZK     44 960,- CZK 
TYPE E3, 5 x 4 m    48 290,- CZK     53 440,- CZK 
TYPE Ex1, 3 x 3 m    34 560,- CZK 37 920,- CZK 
TYPE Ex1, 4 x 3 m    42 540,- CZK 46 860,- CZK 
TYPE Ex1, 5 x 3 m    49 130,- CZK 54 320,- CZK 

Stand Construction

Sectors

 • Newly developed topics:

  • Toys, games and models not only for children
  • Healthy nutrition, organic products, cosmetics for children
  • Fashion for kids and moms
  • Traveling families with small children
  • Free time activities
  • Financial products for children

Instructions for Exhibitors

  Schvalování expozice

  Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

  Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu
  • Formulář žádosti o schválení expozice
  • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
  • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
  • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
  • Požární atesty na použité materiály
  1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
  2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
  3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
  4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: +420 602 755 521.

  Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1–6).

  U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

  Předložení projektu ke schválení je možné
  • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
  • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
  • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

  Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

  Documents to Download

  Services for Exhibitors

  I have
  login details

  Everything can be done conveniently via iOffice.

  IOffice.BVV.CZ

  I do not have
  login details

  You can do everything conveniently online.

  ieso.BVV.CZ

  On-site Advertising services

  We offer:

  • all-in-one advertising services
  • rental advertising carriers and areas
  • promotional activities

  Ivan Zahradníček

  On-site Advertising Services

  +420 541 152 216
  izahradnicek@bvv.cz

  Find out more information in the On-site Advertising Services section

  Visit website

  We offer:

  • arranging suitable accommodation according to your requirements
  • guaranteed accommodation reservations
  • an overview of accommodation options in Brno and outside Brno
  • special rates for accommodation in selected hotels and dates
  • possibility of payment by invoice, credit card or cash
  • accommodation prices including VAT and breakfast

  Find out more information in the Accommodation section

  Visit Website

  Catalogue Entry

  The catalogue lists every company that is an exhibitor or co-exhibitor at one of the trade fairs organized by BVV Trade Fairs Brno, a.s.

  Ivana Kumrová

  Manager for the i-Catalogue

  +420 541 152 834
  ikumrova@bvv.cz