zavřít
Concurrently with

Concurrently with

Application for Participation

On-line Application

Register on-line.

On-line Application

Application for Participation

For the participating in the fair, please download the application forms and participation details in PDF format.

Application for Participation

Price Terms for Exhibitors

Rental of exhibition area
up to 30. 11. 2023
after 1. 12. 2023

Covered

 

 

up to 20 sq m1 400 CZK/sq m1 610 CZK/sq m
21-50 sq m1 300 CZK/sq m1 495 CZK/sq m
51-100 sq m1 200 CZK/sq m1 380 CZK/sq m
101 m2 and more1 100 CZK/sq m1 265 CZK/sq m
Registration fee
 

Exhibitor/Agency  

5 000 CZK

Each co-exhibitor

4 000 CZK
A special package offer – participation at the fair with one signature!

Exhibition space, registration fee, stand construction and technical leads – all included in one price! Time discount does not apply to special package offer!

Stand Type
up to 30. 11. 2023
after 30. 11. 2023

TYPE A1, 3 x 2 m

24 490 CZK26 480 CZK

TYPE A2, 3 x 3 m

30 840 CZK33 550 CZK

TYPE A3, 3 x 4 m

38 540 CZK42 040 CZK

TYPE B1, 3 x 3 m

32 070 CZK34 840 CZK

TYPE B2, 4 x 3 m

39 810 CZK43 360 CZK

TYPE B3, 5 x 3 m

44 900 CZK49 120 CZK

TYPE C1, 3 x 3 m

34 310 CZK37 180 CZK

TYPE C2, 5 x 3 m

48 420 CZK52 800 CZK

TYPE C3, 6 x 3 m

55 460 CZK60 590 CZK

Stand Construction

Sectors

Instructions for Exhibitors

Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: 602 755 521.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:
 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Services for Exhibitors

I have 
login details

Everything can be done conveniently via iOffice.

IOffice.BVV.CZ

I do not have
login details

You can do everything conveniently online.

ieso.bvv.cz

On-site Advertising services

We offer:

 • all-in-one advertising services
 • rental advertising carriers and areas
 • promotional activities
On-site advertising services special offer
Show offer

Ivan Zahradníček

On-site Advertising Services

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Find out more information in the On-site Advertising Services section

Visit website

Accommodation

We offer:

 • arranging suitable accommodation according to your requirements
 • guaranteed accommodation reservations
 • an overview of accommodation options in Brno and outside Brno
 • special rates for accommodation in selected hotels and dates
 • possibility of payment by invoice, credit card or cash
 • accommodation prices including VAT and breakfast
Accommodation special offer
show offer

Catalogue Entry

The catalogue lists every company that is an exhibitor or co-exhibitor at one of the trade fairs organized by BVV Trade Fairs Brno, a.s.

Ivana Kumrová

Manager for the i-Catalogue

+420 541 152 834
ikumrova@bvv.cz