zavřít
Concurrently with

Concurrently with

Invitation for Exhibitors

Invitation
Download

Application for Participation

Regular registration date until September, 30, 2023, entails a discount.

On-line Application

Register on-line.

On-line Application

Application for Participation

For the participating in the fair, please download the application forms and participation details in PDF format.

Application for Participation

Price Terms for Exhibitors

Rental of exhibition area
up 30. 9. 2023
after 30. 9. 2023

Covered areas 

up to 50 sq m

51-500 sq m

501-1 000 sq m

1 001 sq m and more

 

2 250 CZK/sq m

2 160 CZK/sq m

2 070 CZK/sq m

1 890 CZK/sq m

 

2 500 CZK/sq m

2 400 CZK/sq m

2 300 CZK/sq m

2 100 CZK/sq m

Open areas

do 50 sq m

51-500 sq m

501 sq m and more

 

    

1 440 CZK/sq m

1 350 CZK/sq m

1 260 CZK/sq m

 

1 600 CZK/sq m

1 500 CZK/sq m

1 400 CZK/sq m

 

 

Registration fee
 

Exhibitor/Agency

6 000 CZK

Each co-exhibitor

4 000 CZK
A special package offer – participation at the fair with one signature!

Exhibition space, registration fee, stand construction and technical leads – all included in one price! Time discount does not apply to special package offer!

Stand Type
by 30. 9. 2023
after 30. 9. 2023

TYPE A, 3 x 3 m    

41 400 CZK   44 660 CZK 

TYPE B, 3 x 3 m    

42 860 CZK     46 200 CZK 
TYPE C, 4 x 3 m    50 300 CZK   54 410 CZK 
TYPE D, 4 x 3 m    51 640 CZK     55 810 CZK 
TYPE E, 5 x 4 m    63 650 CZK   68 720 CZK 

TYPE F, 4 x 4 m   

66 020 CZK 

71 340 CZK 

TYPE G, 4 x 4 m83 050 CZK 89 830 CZK 
TYPE H, 5 x 4 m91 570 CZK 99 310 CZK 
TYPE I, 5 x 4 m 92 760 CZK 100 560 CZK 
TYPE VP1, 3 x 3 m46 390 CZK 49 320 CZK 
TYPE VP2, 6 x 3 m66 960 CZK 71 660 CZK 
TYPE VP3, 6 x 3 m85 320 CZK 91 530 CZK 
Documents to download
All inclusive stand packages
DOWNLOAD

Stand Construction

Sectors

 • Product Categories - Biomasa 2024
  PDF36.01 KB
  • Sources of biomass for energy utilization
  • Machines and devices for agricultural and forestry biomass processing
  • Machines and devices for energy transformations of biomass by means of direct combustion
  • Biogas-operated transformations of energy
  • Engine biofuels
  • Science and research
  • Institutions, associations, organizations
  • Consultancy in the field of energy utilization of biomass
  • Insurance, financial and bank services in the field of energy utilization of biomass
  • Literature and publishing

Instructions for Exhibitors

Documents to download
Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály

1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)

2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.

Services for Exhibitors

I have
login details

Everything can be done conveniently via iOffice.

IOffice.BVV.CZ

I do not have
login details

You can do everything conveniently online.

iESO.BVV.cz

On-site Advertising services

We offer:

 • all-in-one advertising services
 • rental advertising carriers and areas
 • promotional activities
Presentation on the Trade Fair magazine
Show offer
Videospot projection on LED wall
SHOW OFFER

Ivan Zahradníček

On-site Advertising Services

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Find out more information in the On-site Advertising Services section

Visit website

Accommodation

Accommodation special offer 
Show offer

Find out more information in the Accommodation section

Visit website

Catalogue Entry

The catalogue lists every company that is an exhibitor or co-exhibitor at one of the trade fairs organized by BVV Trade Fairs Brno, a.s.

Ivana Kumrová

Manager for the i-Catalogue

+420 541 152 834
ikumrova@bvv.cz

GRAND PRIX TECHAGRO

Find out more information in the GRAND PRIX TECHAGRO section

Visit website