Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOOD-TEC
29.10. - 1.11. 2019

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Trendy v oborech dřevozpracujícího průmyslu

 

Situace v dřevozpracujícím průmyslu, který byl zasažen ekonomickou krizí, se v některých jeho odvětvích pomalu zlepšuje. „Od našich vystavovatelů máme informace, že v oblasti strojů a nástrojů dochází ke stagnaci trhu, či k mírnému oživení. Zákazníci již tolik nešetří a investice do strojů a nástrojů se pomalu obnovují a mají progresivní charakter,“ říká Miloň Mlčák.

Modernizaci výroby v dřevozpracujícím průmyslu v České republice mohou napomoci i některá nová prorůstová opatření na podporu malého a středního podnikání, ale také podpora v rámci Operačního programu podnikání a inovací financovaného se spoluúčastí prostředků ze strukturálních fondů EU.Český dřevozpracující průmysl je schopen produkovat vysoce konkurenceschopné výrobky ve všech svých výrobkových skupinách. Značnou konkurenční výhodou jsou bohaté vlastní zdroje obnovitelné ekologické suroviny. Čeští výrobci v dřevozpracujícím průmyslu patří svojí kvalitou i cenovou nabídkou k žádaným dodavatelům svých výrobků nejen na tuzemský trh, ale i na trhy ostatních zemí v EU i ve třetích zemích. „Řada vystavovatelů plánuje na letošním WOOD-TECu představit novinky ze své produkce. Výhodou prezentace na veletrhu je přímý kontakt s odborným návštěvníkem nejen právě z tuzemska, ale i ze zahraničí, a možnost představit mu výrobek přímo na místě. Další výhodou veletrhu je příležitost zmapovat konkurenci, zjistit informace o nabídce, porfóli konkurenčních firem marketingové komunikaci a prodejní strategii, a to vše pohodlně na jednom místě,“ vysvětluje Miloň Mlčák.

Další potenciál dřevozpracujícího průmyslu spočívá bezpochyby v biomase. V oblasti využívání dřeva nutno zmínit i faktor užití biomasy pro energetické účely. Dřevo totiž stále patří k nejlevnějším palivům, navíc jde o domácí a obnovitelný zdroj energie. EU je toho názoru, že v roce 2020 by měla minimálně jedna pětina z celkové spotřeby energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle se řada zemí orientuje na dřevní hmotu, ať již ve formě štěpků nebo dřevěných granulí (briket, pelet). „Problematice biomasy a dalším aktuálním tématům se bude věnovat odborný doprovodný program WOOD-TECu, který připravujeme opět ve spolupráci s Mendlovou univerzitou. Odborní návštěvníci budou mít možnost navštívit celou řadu přednášek, seminářů a odborných setkání, kde získají konkrétní informace k aktuálnímu dění v dřevozpracujícím průmyslu,“říká ředitel veletrhu Miloň Mlčák. V budoucnu bude nutné zvýšit a zefektivnit využití odpadů vznikajících ve výrobě např. formou pelet. Tomuto cíli by mělo napomáhat rozšiřování činnosti tzv. dřevařských klastrů, které byly zakládány s perspektivou účasti zahraničních subjektů. V České republice byl nedávno založen klastr Česká peleta, která v současné době zastupuje přes třicet firem. Při koncentraci výrob do větších celků jsou lepší předpoklady k dosažení vysoké produktivity práce a k produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou.Výhodou větších celků je také možnost častějších finančně náročných inovací - zaváděním nejnovějších technik a technologií.

Datum: 21.3.2013 13:47:00

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video


Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště