Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOOD-TEC
29.10. - 1.11. 2019

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Podzimní kolo 2016 – granty a dotace do lesního hospodářství

 

Granty a dotace do rozvoje lesního hospodářství (investice) v rámci programu rozvoje venkova prezentovala na veletrhu WOD-TEC Regionální poradenská agentura (RPA). „Při podzimním kole jde o investice do lesnické infrastruktury a techniky a technologie pro lesní hospodářství,“ uvedla Ing. Lenka Vachunová, projektová manažerka RPA.


V lesnické infrastruktuře se jedná o podporu rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Začne tak výstavba nových cest a obnova stávajících lesních komunikací. O dotace mohou žádat fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní subjektivitou, krajů, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. Míra dotace činí 80 procent způsobilých výdajů. Minimální výdaje výdaje, ze kterých je stanovena dotace je 10.000,- Kč, maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace pak dosahují osm milionů korun.

„Způsobilé výdaje se týkají výstavby, rekonstrukcí a oprav lesních cest včetně objektů a technického vybavení. Jde o mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty apod.,“ řekla Vachunová.  Dále jsou dotace určeny na nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.) a na projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu.

Technika a technologie pro lesní hospodářství je zaměřena na podporu nákupu lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Žadateli mohou být Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní subjektivitou, krajů, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. „Za způsobilé výdaje může být považován i kůň a vyvážecí vlek za koně, příjemcem může být rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví,“ doplnila. V tomto případě podmínkou je, aby žadatel hospodařil na minimální výměře tři hektary.

V oboru technika a technologie pro lesní hospodářství činí míra dotace 50 procent způsobilých výdajů při minimálních výdajích 10 000 korun. Maximální výdaje mohou dosáhnout devět milionů korun. Do způsobilých výdajů patří stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, dále stroje pro přípravu půdy před zalesněním a stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.

Datum: 20.10.2015 15:15:00

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video


Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště