Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOODTEC
21.-23.10. 2020

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Nabízet nové produkty bylo před dvaceti lety mnohem jednodušší než dnes, říká zakladatel firmy BRIKLIS

 

Malšická firma BRIKLIS, spol. s r.o. bude tradičně na veletrhu WOOD-TEC prezentovat hydraulické briketovací lisy pro zpracování odpadů briketováním. Stroje značky BrikStar od firmy BRIKLIS na výrobu briket ze dřeva, kovu, papíru, polyuretanu a dalších materiálů v současnosti znají v mnohých zemích světa. U zrodu projektu na tyto technologie, o kterém se před 24 lety v Čechách vědělo jen málo, stáli dva inženýři Miroslav Medek a Miroslav Šmejkal. Na podrobnosti jsme se zeptali Jany Šmejkalové a Ing. Šmejkala.

Jaká byla před pětadvaceti lety informovanost veřejnosti o možnostech zpracování odpadů?
O briketovacích lisech jsme věděli jen ze zahraničí, kde už byly běžnou záležitostí. Informace jsme čerpali hlavně z Rakouska, které je tímto známé. Očekávali jsme, že popisované výhody se časem musí uplatnit i v Čechách. Už tady sice pár výrobců briket bylo, ale brikety vyváželi do zahraničí. Také naši první zákazníci si mysleli, že na našem stroji budou vyrábět brikety na export. Postupně ale přešli na dodávky do svého okolí a dnes je dřevěná briketa u nás už standardním palivem stejně jako uhlí. Byla to skutečně pionýrská doba, nabízet nové produkty bylo mnohem jednodušší než dnes. Už se asi nikdy nezopakuje to obrovské nadšení lidí, které nám v začátku hodně pomohlo, protože naše první stroje rozhodně nebyly bezproblémové.

K nejznámějším patří jistě lisování pilin do briket, jaké další suroviny lze tímto způsobem zpracovat?
Všechny naše stroje slouží k tomu, aby se odpad z výroby přepracoval a znovu použil. Piliny byly prvním materiálem, pro který jsme lis vyvinuli. Dříve spalitelný odpad končil na skládkách. Nyní si producent odpadu může vlastní odpad v podobě briket spálit, často využije jen část a zbytek prodá. Přes dřevo jsme se dostali k lisování dalších materiálů. Lisy na kovový odpad zpracovávají třísky z obrábění oceli, litiny nebo barevných kovů. Vhodnými materiály pro lisování spalitelných odpadů jsou piliny, hobliny a prach ze dřeva, drcené energetické rostliny, sláma, pazdeří, makovina, drcený papír aj. Pronikli jsme i do tabákových firem, kde naše stroje lisují tabákový prach. V pobočkách ČNB lisujeme vyřazené drcené bankovky.

Jsou speciální požadavky na materiál určený k lisování?
Nejdůležitější podmínkou je vlhkost materiálu, která se pohybuje od 8 do 15 %, u některých typů lisů a pro komerční prodej briket je doporučena nižší. Rozměry materiálu mají být menší než 15 mm, u stébelnatých odpadů 30 mm, u drcených materiálů 10 mm ve formě třísek. Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou BRIKLIS provádí zdarma ve své zkušebně. Opomíjenou podmínkou materiálu pro briketování je jeho čistota, která úzce souvisí s životností lisovacích nástrojů, tzn. s ekonomikou provozu. Při druhotném zpracování v nábytkářství může dojít k nežádoucímu znečištění dřevního odpadu chemickými přídavky z polotovarů, u prachů i částicemi brousících nástrojů. Znečištění kůry a slámy je podstatně větší než u ostatních biopaliv.

Můžete říci více k vlastní technologii briketování?
Největší výhodou technologie vysokotlakého lisování je přeměna odpadu na prodejný a lépe manipulovatelný produkt. Pro vytvoření vazby mezi jednotlivými částicemi briketovaného materiálu se využívají určité pryskyřice obsažené v materiálu. Působením vysokého tlaku se uvolní z buněčných struktur materiálu a spojí tak jednotlivé částice do kompaktní brikety. Dřevo zpracované do briket je ekologické palivo s výhřevností srovnatelnou s hnědým uhlím. Při optimálním spalování se vytváří pouze oxid uhličitý, který je opět spotřebován v průběhu růstu nové biomasy díky fotosyntéze. Papír, který nelze recyklovat, je třeba energeticky využít. Zbytková biomasa a energetické rostliny zpracované do briket jsou také významnými obnovitelnými zdroji energie. Výhodou stébelnaté fytomasy je oproti dřevu její rychlá obnova. Obilná sláma, řepková sláma, seno, technické a energetické plodiny jako je šťovík, sloní tráva, technický len a konopí se prvotně upravují na drtičích, kde se rozmělní na drobnější části. Poté se při vlhkosti nepřesahující 15 % lisují do briket.

Jaké produktové řady v současnosti nabízíte?
Konstrukční řada briketovacích lisů BrikStar s výkonem od 10 do 500 kg za hodinu pro lisování spalitelných materiálů je rozsáhlá a nabízí mnoho variant výkonů a vybavení. Díky stavebnicové konstrukci se lisy BrikStar snadno začlení do výrobní technologie a dokáží splnit nejnáročnější požadavky na automatizaci provozu a vybavení další technologií. Řídící program a instalovaná čidla umožňují zákazníků bezobslužný bezpečný provoz jak samostatného lisu, tak i celé technologické linky. Lisy jsou připraveny pro připojení k přetlakovým i podtlakovým systémům odsávání. Vyrábíme nejmenší briketovací lis na trhu BrikStar EK s příkonem 2,4 kW s výkonem 10 až 30 kg/h pro materiál s optimální vlhkostí 8 až 12% vhodný pro malé provozy a pro toho, kdo preferuje jednoduchý stroj. Je ovládán pouze jedním vypínačem. BrikStar MAGNUM je první český lis, který vyrábí tzv. hranaté brikety. Kvádrový tvar briket stejných rozměrů umožnuje snadné balení. Lis je vhodný pro komerční výrobu briket ze suchého odpadu nebo pro zařazení do technologické linky BRISUR.

Jak je to s provozními náklady briketovacího lisu?
Spotřeba elektrické energie na 1 tunu briket se pohybuje kolem 60 kWh. Do výpočtu ekonomiky provozu je nutné započítat i náklady na opravy zařízení, které se pohybují od 60 Kč na 1 tunu briket pro lis v truhlárně a 100 Kč na 1 tunu pro briketování se sušením na pile, dále odpisy a mzdy. Lisy BrikStar lze instalovat jako bezobslužná zařízení vyžadující pouze částečný dohled, a proto náklady na mzdy jsou minimální. Záleží na stupni automatizace provozu. Linku se sušením obsluhují 1 až 2 pracovníci na směně. Možné drcení materiálu celou technologii prodražuje.

Proč lisovat odpad a pořídit si briketovací lis?
Odpad vznikající při výrobě je cennou surovinu, se kterou je potřeba nakládat hospodárně tak, jako s výchozím materiálem. Splnění náročných ekologických požadavků výroby významně ovlivňuje efektivnost i existenci podniků. Použití briketovacího lisu nabízí jedno z možných ekonomicky výhodných řešení. Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x. Vyrobíte si z vlastního odpadu kvalitní palivo s výhřevností 17 - 18 MJ/kg, které uskladníte na menší ploše než piliny a můžete jej použít ve všech typech kotlů pro spalování tuhých paliv. Při ztápění ve zplynovacích kotlích lépe využijete jejich velkou výhřevnost. V teple se příjemněji pracuje i bydlí.

Datum: 23.7.2015 11:01:00

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště