Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOOD-TEC
---

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Mendelova univerzita udržuje vysoký standard ve světě

 

Design nábytku, stavby na bázi dřeva a arboristika jsou nové perspektivní obory, které prezentuje na veletrhu WOOD-TEC v pavilonu F Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, která je také organizátorem odborného a doprovodného programu.

Absolventi arboristiky jsou schopni identifikovat a klasifikovat vlivy působící na životní prostředí, dřeviny i jejich společenstva a navrhovat v tomto smyslu příslušná koncepční opatření. Dosažené znalosti umí aplikovat v normativních, organizačních, projekčních, technických a technologických postupech v arboristice. Jsou schopni navrhnout, projektovat a řídit veškerá opatření vedoucí k realizaci péče o dřevinnou vegetaci. Uplatňují se ve státní správě i v soukromém sektoru.

Studijní program Design nábytku je čtyřletým studijním oborem a zaměřuje se na proces navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu. Základní důraz je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalost v tomto oboru. Díky tradici České republiky v oblasti průmyslové výroby nábytku získá absolvent široké uplatnění v praxi.

K zajímavým oborům patří také Stavby na bázi dřeva, které v České republice začínají nabírat dech. Účelem studia je vzdělávání v souladu s ekologickými poznatky a aplikovanými požadavky trvale udržitelného rozvoje. Tento obor vhodně spojuje vědecké, technické, manažerské a kreativní discipliny do kompaktního celku. Posluchačům se dostává znalostí především v oblastech navrhování a konstruování dřevěných staveb. Program se také zabývá ochranou zdraví, ekonomií a zkušebnictvím.

Na přípravu odborníků pro špičkové manažerské pozice státních lesnických organizací a soukromých subjektů v rámci EU je zaměřen studijní program European Forestry. Absolventi tohoto magisterského studia jsou připraveni řešit biologické, technické a ekonomicko-manažerské úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství v různých národních kontextech. Tento program je celý koncipován v anglickém jazyce, a to včetně přijímacího řízení a diplomové práce.

Na této fakultě je možno studovat také tříletý bakalářský obor Dřevařství. Toto vzdělání podmiňuje udělení živnostenského oprávnění a podnikání v Evropské unii. Absolventi jsou připraveni vykonávat řídící, technické, výrobní, obchodní nebo administrativní činnosti při zpracování dřeva v prvovýrobě, truhlářské výrobě a ve výrobě dřevostaveb. Zajímavé je, že jsou připraveni na řídící funkce při výrobě bytového nábytku a nábytku ve veřejných interiérech. Teoretická a praktická část je úzce provázána a předvedena na špičkově vybavených pracovištích, laboratořích, dílnách a zkušebnách. Na toto a níže uvedená bakalářská studia navazují magisterské programy – Dřevařské a Nábytkové inženýrství.

Dalším je tříletý bakalářský studijní obor Nábytek. Jeho absolventi naleznou uplatnění především při výrobě nábytku, v poradenských službách, v obchodech s nábytkem, projekčních kancelářích a v dalších oblastech tvorby interiérů. V současné době roste poptávka po absolventech profilovaných v těchto dvou oborech, zejména u menších výrobních firem a u velkých prodejců a distributorů nábytku. Úspěšně se uplatňují i v architektonických kancelářích orientovaných na oblast bydlení. Studium je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách. Tito absolventi totiž mají znalosti kreativní tvorby, trendů v zařizování interiérů a designu nábytku. Navíc jsou však vybaveni praktickými poznatky v oblasti materiálů, technologií výroby, ekologie apod.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity je už od doby svého založení zapojena do řady mezinárodních programů. Zásadní přelom v kvantitě i kvalitě napojení na ekonomicky vyspělé země Evropy nastal v druhé polovině devadesátých let. Nejrozšířenější a zároveň nejpopulárnější mezinárodní aktivitou je program celouniverzitního prostoru zemí Evropské unie LLP ERASMUS, v němž je fakulta zapojena od roku 1997/1998. Program zprostředkovává výměnné pobyty studentů pedagogických pracovníků v rámci EU. V současnosti mají zájemci možnost výběru ze 74 partnerských univerzit z 22 zemí. Univerzita také uplatňuje kreditní systém ECTS, který umožňuje přenos studijních výsledků mezi vysokými školami. Na Lesnické a dřevařské fakultě se dnes vyučuje řada předmětů v anglickém jazyce, a to z oblasti lesnictví, krajinářství, dřevařství a nábytkářství. Byl také otevřen magisterský program European Forestry, plně vyučován v anglickém jazyce. V rámci studentských stipendií a výzkumných projektů jsou taktéž uzavírány bilaterální smlouvy, a to jak v rámci EU, tak i v USA, Japonsku, JAR, Kolumbii a Mexiku. Zahraniční studenti pak na univerzitě studují i za podpory vládních stipendií, jde o bakalářské i doktorské programy.

Mendlova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla založena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská. V současnosti se nazývá Mendlova univerzita, kterou tvoří pět fakult (agronomická, lesnická a dřevařská, provozně-ekonomická, zahradnická, regionálního rozvoje a mezinárodních studií a institut celoživotního vzdělávání) a jeden vysokoškolský ústav. Každý student může za splnění předem stanovených podmínek strávit část studia v zahraničí.

Datum: 21.10.2015 9:53:00

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště