Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOOD-TEC
29.10. - 1.11. 2019

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Dotace a vzdělávání v lesním hospodářství

 

Granty a dotace z EU do rozvoje lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví byly prezentovány na odborném doprovodném programu v rámci 14. mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC. Odborný doprovodný program probíhá po celou dobu veletrhu ve WOOD-TEC Areně v pavilonu F. 


O dotacích na vzdělávání v programovacím období 2013 až 2020 hovořila Daniela Vašíčková z Work Life Agency s.r.o. Uvedla, že cílem Operačního programu (OP) Zaměstnanost je odborná úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků i soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Jde o vzdělávání zaměstnanců (jazyky, soft i hard skills, odborné i základní IT dovednosti, účetní a ekonomické kurzy apod.) Dále se jedná o tvorbu vzdělávacích plánů, poradenství při vytváření a zavádění nových moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, o podporu sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání zaměstnanců, například formou vzdělávacích klastrů, kariérové poradenství, vzdělávací a rekvalifikační programy, zavádění a age managementu do podniků a o podporu odborných stáží a praxí v podnicích.

„Dotace přes Úřad práce mají za cíl zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností i kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Jedná se především o jazykové kurzy, odborné kurzy a měkké dovednosti,“ vysvětlila Daniela Vašíčková. Doplnila, že OP věda, výzkum a vzdělávání má pak za cíl propojení praxe s akademickým sektorem. Jde o to, aby byli studenti zapojeni ve stážích ve firmách. Ty by měly mít střediska odborných praxí pro školy se zapojením zaměstnavatele v regionu, což dříve měly podnikové školy.

Podle Vašíčkové některé firemní školy mají být vybudovány už letos v listopadu či prosinci a ihned zahájit provoz. Budou se věnovat zejména základní a odborné IT dovednosti, měkké manažerské dovednosti, jazykovému vzdělávání, účetním a ekonomickým kurzům, ale též technického a jiného odborného vzdělávání. Podpora a odborné praxe se pak mají uskutečnit v podnicích v příštím roce. Navíc se v roce 2016 uskuteční podpora sdružování malých a středních podniků, tedy tak zvané vzdělávací klastry, které by měly být realizovány koncem příštího roku.

Konzultace projektového záměru firem provádí Work Life Agency zdarma, konzultační hodiny lze předem dohodnout v Brně a v Praze.

Datum: 20.10.2015 11:00:00

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video


Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště