Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

 

Co mi veletrh přinese?

Veletrh = vidět + slyšet + vnímat + cítit + prožít

  • Specifika jednotlivých reklamních médií limitují jejich využitelnost pro marketingovou komunikaci.
  • Rozhlasové vysílání je velmi pružné a v živých vstupech může aktuálně reagovat na nové události. Nezprostředkuje však přenos obrazu.
  • Tisková reklama dokáže přenést obraz, neporadí si však s pohybem a zvukem.
  • Televizní vysílání dokáže předat informace barevné, v pohybu a se zvukem, nedokáže ale zprostředkovat vůni ani osobní prožitek.

Přitom komplexnost vjemu a osobní kontakt s produktem je často rozhodujícím faktorem, který přesvědčí zákazníka koupit si daný výrobek.

Existuje jediné médium, které zprostředkuje zájemcům komplexní vjem - veletrh.

Veletrh umožňuje dokonale se seznámit s novými výrobky v daném oboru, špičkovými technologiemi i obchodními zástupci leaderů na trhu.

 

Jak uspět na veletrh  

Veletrh je ideální komunikační nástroj, pokud jej firmy dokážou efektivně využít. Kompletní návod je k dispozici ke stažení zde.

Veletrh jako setkání umožní vystavovatelům i návštěvníkům:

  • Zmapovat všechny podstatné trendy v daném oboru
  • Seznámit se s nejnovějšími technologiemi a výrobky
  • Shlédnout prezentace firem a jejich produktů
  • Navázat osobní vztahy se zástupci jednotlivých prezentujících se firem
  • Uzavřít obchodní kontrakty
  • Formovat a zlepšovat image vystavovatelů
  • Získávat nové informace
  • Zmapovat konkurenci


Veletrh na úrovni reklamního sdělení:

  • Disponuje špičkovou kvalitou cílové skupiny z hlediska rozhodovacích pravomocí (manažeři, obchodníci, podnikatelé)
  • Disponuje vysokou kvalitou kognitivního zásahu (délkou a intenzitou kontaktu s reklamním sdělením)
  • Má vysokou míru spontánní vybavitelnosti reklamního sdělení
  • Vysokou míru efektivity investic ve vztahu k pronákupnímu chování (uskutečněné nákupy bezprostředně na popud návštěvy veletrhu)

Žádné jiné médium není z hlediska uvedených benefitů schopné veletrhu konkurovat.

Největším benefitem veletrhů je ale angažovanost návštěvníka veletrhu ve srovnání s příjemcem reklamního sdělení z jiných médií. V televizním vysílání, v rozhlasech, v časopisech i denním tisku je inzerce často vnímána jako nutné zlo.

Na veletrh přichází návštěvníci s touhou získat nové informace, jsou otevření novým podnětům a aktivně spolupracují při získávání nových informací.

Tento přístup příjemců reklamního sdělení k prezentovaným informacím je unikátní a jinými médii nenapodobitelný.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště