Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

VENIA - MEMENTO
- - -

Mezinárodní veletrh pohřebnictví

TABO-CS spol. s r. o.

Výrobní program

Firma TABO-CS v počátečních letech existence zahajovala svou činnost rekonstrukcemi starších kremačních pecí na stávajících krematoriích, kterých v té době bylo v ČR celkem 23, později 4 nová krematoria byla postavena – Kladno, Jaroměř, Vysočanské Zahrady v obci Hrušovany u Chomutova a Hustopeče u Brna.

První naší finální dodávkou nové technologie na tuzemském trhu byly dvě kremační pece pro nové krematorium v Kladně. Dále bezprostředně po sobě následovaly výstavba nové spalovny v krematoriu Ostrava, rozsáhlá rekonstrukce v Praze-Strašnicích, dodávka pecí pro krematorium v Praze-Motole, nových kremačních linek pro Českou Třebovou, Vysočanské Zahrady, Blatnou, Jihlavu, Zlín, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Ústí nad Labem a Šumperk.

Souběžně firma TABO-CS dodávala i do zahraničí – kompletní linky na Slovensko, do Slovinska, Běloruska, Ruska, Bulharska, Maďarska, Polska, Lotyšska a pro kolegy na Západě i jednotlivé samostatné součásti kremační linky do Anglie, Francie, Švýcarska a na Tajvan.

Souběžně s hlavní náplní – dodávkami kremačních linek jsme se postupně orientovali rovněž na činnost vývojovou, projekční, konzultační a osvětovou a poskytování finančních služeb v rámci našich dodávek pro krematoria.

Postupem času a rostoucím počtem dodaných pecí rok od roku přibývá práce servisní, oprav zařízení a rovněž modernizací.

Nezanedbatelnou součástí našich aktivit již od počátku existence firmy se stalo využití zbytkového tepla spalin, které se využívá na více než 10 krematoriích s naší technologií. Úspory energie a zdrojů fosilních paliv jsou postupem času stále aktuálnější.

V roce 1991 firma TABO-CS začínala s pěti zaměstnanci, v současnosti pro ni pracuje 11 stálých zaměstnanců, 10 víceméně stálých subdodavatelů, několik externistů pro oblast práva, ekonomiky, BOZP, certifikace a několik zahraničních spolupracovníků pro vzdálené regiony.

Naše zájmová sféra leží mezi Ašem a Vladivostokem v jednom směru a mezi Petrohradem a Sofií ve směru druhém, přičemž jediné kremační pece pracující za polárním kruhem a v oblasti permafrostu, jsou naše 2 kremační pece dodané v roce 2001 do ruského města Norilsk.

Ve výčtu dalších detailů by bylo možno dále pokračovat, snažíme se orientovat na dobrou práci, kvalitní dodávky a další služby ke spokojenosti zákazníků, i když to bývá někdy problém řešit požadavky zákazníků, jež jsou často protichůdné.

Základním zákonem firmy je
„vše pro spokojeného zákazníka“.

Není to jenom fráze, která je vyvěšena na všech našich klíčových provozovnách podle požadavků systému certifikace ISO 9001:2000, podle něhož pracujeme již bezmála 10 roků.

Stále častěji si v posledních krizových letech uvědomujeme tuto samozřejmě oboustrannou závislost naší práce na zákaznících a naopak a to nejen technickou, obchodní a provozní, ale rovněž i ekonomickou.

Porušit tuto vzájemnou závislost a kontinuitu vztahů by bylo pošetilé a nepochybně až snad i likvidační a to nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky – provozovatele krematorií.

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - VENIA

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště