Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Historie objektů UMPRUM a AVU

Pavilon Uměleckoprůmyslové školy v Praze (UMPRUM)

Autor: Pavel Janák, 1927 Stavba: 1928
Projekt rekonstrukce: František Kočí, 1949 Rekonstrukce: 1955-8


Pavilon Umělecko-průmyslové školy koncipoval Pavel Janák jako vzorový dům obchodníka s uměním. V přízemí objektu byl situovaný obchod a výstavní síň, v horních patrech byt rodiny majitele. Vnitřní exponáty a vybavení představovaly práce studentů Umělecko-průmyslové školy. Charakteristickým rysem objektu byly pohledově přiznané nosné konstrukce - pilíře z režného neomítaného zdiva, ocelové traverzy a stropní panely z pohledového betonu. Kromě vstupu z výstavní promenády bylo dominantní západní průčelí objektu, kde se nacházelo velké vitrážové okno vedoucí do výstavní síně a vstup do obytné části. Byla zde také umístěna okrasná zahrada.

Při přestavbě pavilonu v 50. letech bylo původní úzké jednoramenné schodiště do obytné části nahrazeno dvouramenným schodištěm, které lépe vyhovovalo provozním potřebám. Nástup na toto druhotně vybudované schodiště navazuje na vstup do objektu ze spojovacího krčku mezi pavilony UMPRUM a AVU. Pro dosažení jednotného výrazu obou pavilonů spojených do jednoho objektu bylo režné zdivo pavilonu UMPRUM při přestavbě zaomítáno.

Původní úzké schodiště v pavilonu UMPRUM v roce 1928.

 

Původní podoba západního průčelí pavilonu UMPRUM s vitrážovým oknem z výstavní síně.

 

Interiér pavilonu v roce 1928 se sloupy z režného zdiva a stropními panely z pohledového betonu.

Interiér pavilonu v roce 1928 se sloupy z režného zdiva a stropními panely z pohledového betonu.

 

Pavilon Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

Autor: Josef Gočár, 1927 Stavba: 1928
Projekt rekonstrukce: František Kočí Rekonstrukce: 1955-8


Pavilon Akademie výtvarných umění byl řešený jako dvoupodlažní. Výstavní hala ve spodním patře byl osvětlena po obvodu pásovými okny mírně vyvýšenými na způsob bazilikálního osvětlení, horní výstavní hala byla osvětlena zeshora střešním světlíkem. Obě patra spojovalo schodiště umístěné hale otevřené přes obě podlaží, samotný vstup do objektu byl zvýrazněný předszením hmoty. Konstrukčně a hmotově prostý objekt doplňovala sochařská výzdoba průčelí a ozvláštňovalo večerní nasvícení fasády. Při spojení pavilonu se sousedním pavilonem Umprum byl zazděný původní vstup, později při dalších stavebních úpravách byly vestavěny dělící příčky a zdvojené podlahy, do zrcadla schodiště byl vestavěn nákladní výtah a v objektu bylo rozvedeno ústřední topení. Původní dispozice objektu však přesto zůstala převážně zachována.

Původní podoba pavilonu Akademie výtvarných umění v roce 1928. Sochy zdobící průčelí jsou alegorie Malířství, Sochařství a Architektury od Marie Kulhánkové, studentky Akademie.

Původní podoba pavilonu Akademie výtvarných umění v roce 1928. Sochy zdobící průčelí jsou alegorie Malířství, Sochařství a Architektury od Marie Kulhánkové, studentky Akademie.

Autorem původního slavnostního nasvětlení fasády pavilonu AVU při Výstavě soudobé kultury byl inženýr Miroslav Prokop.

Autorem původního slavnostního nasvětlení fasády pavilonu AVU při Výstavě soudobé kultury byl inženýr Miroslav Prokop.

Interiéry pavilonu AVU při Výstavě soudobé kultury. Je patrné osvětlení horního sálu střešním světlíkem.

Interiéry pavilonu AVU při Výstavě soudobé kultury. Je patrné osvětlení horního sálu střešním světlíkem.

 

Interiéry pavilonu AVU při Výstavě soudobé kultury. Je patrné osvětlení horního sálu střešním světlíkem.

 

Pavilon AVU během Výstavy soudobé kultury. Sochařská výzdoba okolí pavilonu byla dílem studentů Akademie.

Pavilon AVU během Výstavy soudobé kultury. Sochařská výzdoba okolí pavilonu byla dílem studentů Akademie.


Užitečné odkazy:

Ústřední katalog kulturních památek NPÚ:

https://www.pamatkovykatalog.cz/pavilon-akademie-vytvarnych-umeni-14761885

https://www.pamatkovykatalog.cz/pavilon-umeleckoprumyslove-skoly-v-praze-14761925

Brněnský architektonický manuál:

https://www.bam.brno.cz/objekt/c165-pavilon-akademie-vytvarnych-umeni-v-praze

https://www.bam.brno.cz/objekt/c166-pavilon-umeleckoprumyslove-skoly-v-praze

Wikipedie:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavilon_AVU

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavilon_UMPRUM

3D model výstaviště:

https://gis.brno.cz/esri/apps/Styler/index.html?appid=529a56b9bd08486097f4abc15972e2d7

 

Video - O nás (EN)

Podporujeme

Více informací k dispozici zde

Užitečné odkazy

Magazín fairherald

- zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele
- nové vydání fairheraldu v interaktivní verzi

Magazín <strong>fairherald</strong>

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště