Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Členství v organizacích

UFI

Globální asociace veletržního průmyslu je nevládní organizací se sídlem v Paříži. Sdružuje organizátory veletržních a výstavních akcí z celého světa. Členství v této prestižní organizaci je pro vystavovatele a návštěvníky orientačním vodítkem, dobrou referencí a jednou z garancí kvality veletržních projektů, pro něž při zařazování do kategorie mezinárodních veletrhů Asociace stanoví závazná kritéria. Brněnská veletržní správa je členem od roku 1960. Z veletržního kalendáře a. s. Veletrhy Brno garanci asociace mají projekty MSV, Embax, FOND-EX, GO, IDET, SALIMA, VINEX, WELDING, WOOD-TEC , MOBITEX a IBF. ( www.ufi.org )

CENTREX

Mezinárodní unie pro veletržní statistiku byla založena v roce 1997 z iniciativy předních organizátorů veletržních a výstavních akcí střední a východní Evropy (Brněnské veletrhy a výstavy, Poznaňský mezinárodní veletrh, INCHEBA Bratislava a HUNGEXPO Budapešť). Od roku 1999 je CENTREX členem UFI. V současné době sdružuje 20 významných organizátorů veletržních a výstavních akcí z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Hlavní poslání unie spočívá v podpoře transparentnosti, spolehlivosti, skutečné tržní hodnotě veletržních statistik prostřednictvím nezávislých auditů prováděných podle mezinárodně uznaných standardů, a dále ve spolupráci v oblasti veletržního průmyslu členských zemí i v rámci celého evropského kontinentu. Centrex plní úlohu shromažďovatele a poskytovatele znalostí o veletržním průmyslu Exhibition Knowledge Provider – střední a východní Evropy. ( www.centrexstat.org )

SP - Svaz průmyslu a dopravy ČR

Je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů jak v ČR, tak i v evropských a mezinárodních organizacích. ( www.spcr.cz )

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

SOCR ČR je vrcholným reperezentatntem českého obchodu a cestovního ruchu, respektovaného odbornou veřejností, státními institucemi i odbornými evropskými organizacemi. Za více jak dvacet let své existence podporuje SOCR podnikatelské úsilí v tržním prostředí ČR a udržuje mnohosměrné mezinárodní kontakakty. ( www.socr.cz )

CEFA - Central European Fair Alliance

Účast v CEFA je prospěšná z hlediska výměny odborných názorů a dílčí regionální koordinaci významných veletržních správ v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. ( www.cefa.biz )

Hospodářská komora České republiky

( www.komora.cz )

Regionální hospodářská komora Brno

( www.rhkbrno.cz )

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. Aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Díky úzkým hospodářským a společenským kontaktům, jakož i excelentním službám přispívá k vytváření hodnot svých členů a klientů v obou zemích. ( tschechien.ahk.de/ )

Francouzsko-česká obchodní komora

( www.ccft-fcok.cz )

OSPI

Mezinárodní sdružení zástupců firmy Octanorm. Společnost Veletrhy Brno je jejím výhradním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko. ( www.octanorm.com )

Českomoravská elektrotechnická asociace

( www.electroindustry.cz )

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště