Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Doplnění valné hromady - 4.11.2016

 

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 405/1, IČO 25582518,
ROZŠIŘUJE podle ustanovení § 369 zákona o obchodních korporacích
POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY,
která se bude konat dne
4.11.2016 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno,
O NOVÉ BODY 5 a 6 POŘADU JEDNÁNÍ, tj.

5. Volba členů dozorčí rady

6. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady


Informace k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti k žádosti akcionáře Statutární město Brno předkládá valné hromadě návrh na obsazení dozorčí rady novými členy.

Text návrhu usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí:
paní JUDr. Michaelu Dumbrovskou, nar. 10.9.1957, Brno, Kalvodova 26, PSČ 602 00,
pana Ing. arch. Petra Bořeckého, nar. 17.2.1977, Brno, Výstavní 245/6, PSČ 603 00,
paní PhDr. Karlu Hofmannovou, nar. 19.10.1949, Brno, Dusíkova 25, PSČ 638 00,
do funkce člena dozorčí rady společnosti.“

Odůvodnění návrhu usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Na základě rozhodnutí orgánů Statutárního města Brna vznesl akcionář Statutární město Brno návrh na volbu výše uvedených osob na neobsazená místa v dozorčí radě společnosti. Představenstvo projednalo a schválilo tento návrh formou usnesení učiněného mimo zasedání.


Informace k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti k žádosti akcionáře Statutární město Brno předkládá valné hromadě návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s nově zvolenými členy dozorčí rady.

Text návrhu usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s nově zvolenými členy dozorčí rady paní JUDr. Michaelou Dumbrovskou, panem Ing. arch. Petrem Bořeckým a paní PhDr. Karlou Hofmannovou.“

Odůvodnění návrhu usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Vzhledem k požadavku zákona o obchodních korporacích je nezbytné schválit uzavření smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady společnosti. Smlouva o výkonu funkce odpovídá vzorové smlouvě o výkonu funkce schválené řádnou valnou hromadou společnosti dne 24.6.2014. Představenstvo projednalo a schválilo tento návrh formou usnesení učiněného mimo zasedání.

Bod pořadu jednání „Závěr“ označený v původní pozvánce číslem 5 se nyní nově označuje číslem 7.

 

Představenstvo akciové společnosti Veletrhy Brno, a.s.

 


 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště