Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Nákupní procesy ve společnosti Veletrhy Brno, a.s.

 

Nákupy ve společnosti se řídí interními normami. Základní normou je Nákupní řád. Hlavní principy se rozlišují podle typu nakupovaného materiálu nebo služby a podle finančního rozsahu nákupu.

Nákupy se rozdělují do kategorií:

  • nákup zboží a materiálu
  • nákup služeb (pro areálové, mimoareálové a mimoveletržní akce)
  • nákup investic

Z hlediska finanční rozsahu nákupu členíme nákupy do těchto supin:

  • do 30.tis Kč
  • do 100.000 Kč
  • do 1.000.000 Kč
  • nad 1.000.000 Kč

Za nákupy do 30.000 Kč ( v ročním součtu za danou nomenklaturu) odpovídá vedoucí útvaru, který nákup požaduje. U všech ostatních nákupů je proces výběru dodavatele pod kontrolou nebo přímo organizován odborem nákupu.

Největší pozornost je věnována nákupům nad 1.000.000 Kč. Výběr dodavatele probíhá povinně v několika kolech. Vlastní výběr je nejprve projednán na zvláštní komisi, která vyhodnocuje jednotlivá kola a následně doporučuje Výboru pro strategické nákupy nejvhodnějšího dodavatele. Konečné rozhodnutí musí být schváleno ve Výboru pro strategické nákupy, přičemž musí být přítomni minimálně 3 členové vedení společnosti.

Kontakt - odbor nákupu

Veletrhy Brno
odbor nákupu
Výstaviště 1
647 00 Brno
Ing. Ludmila Mannová,
vedoucí odboru nákupu
Tel:+420 541 158 360
Fax:+420 541 152 974
Alice Kosmáková,
specialista nákupu
Tel:+420 541 158 360
Fax:+420 541 152 974

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště