Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Kariéra

<h2>Generální ředitel<br/>(CEO – Chief Executive Officer)</h2>

Do našeho týmu hledáme vhodného kolegu / kolegyni na pozici:

Generální ředitel
(CEO – Chief Executive Officer)

Hledáme profesionála, který má prokazatelné zkušenosti z vrcholového managementu obchodních firem, akciových společností apod. Od ideálního kandidáta/kandidátky očekáváme velmi dobré znalosti z oblasti ekonomiky podniků, řízení finančního hospodářství, důležité jsou rovněž zkušenosti ze zahraničního obchodu a všeobecný přehled v oblasti hospodářství, mezinárodních vztahů, příslušné legislativy atd. Hledáme člověka, který je rozhodný, schopný samostatného jednání a který je zároveň otevřen diskusi a má schopnost získat druhé ke spolupráci. Pokud máte rádi výzvy a nebojíte se vysoké míry odpovědnosti, máte drive a chuť rozvíjet oblast veletrhů, kongresů a výstav v jedné z největších veletržních správ ve střední Evropě, pak bude možná tato pracovní nabídka přímo pro vás.

Co vás bude čekat?

 • zodpovědnost za provádění rozhodnutí představenstva na operativní úrovni včetně společenské odpovědnosti (Corporate Governance)
 • strategické řízení společnosti, návrhy podnikatelských cílů a dlouhodobých záměrů společnosti a jejich předkládání představenstvu
 • zodpovědnost za zpracování hospodářského a finančního plánu, za schvalování finančních rozpočtů a hospodářských rozvah společnosti
 • zodpovědnost za plnění podnikatelských cílů a záměrů včetně obchodní politiky společnosti
 • zodpovědnost za organizační uspořádání společnosti ve vztahu k dlouhodobým záměrům vč. vymezení povinností a odpovědností jednotlivých útvarů a jejich vedoucích
 • řízení, koordinace a kontrola práce managementu a vedoucích útvarů, operativní řízení útvarů společnosti
 • zodpovědnost za obchodní a cenovou politiku společnosti vč. marketingové a komunikační politiky
 • řízení vnějších vztahů společnosti a externí komunikace, tj. reprezentování společnosti na jednáních s obchodními partnery, vystupování za společnost vůči médiím, zajišťování styku společnosti s vládními představiteli, zástupci tuzemských a zahraničních státních správ a s dalšími správními subjekty
 • zodpovědnost za související interní normy a předpisy, kterými se řídí vnitřní procesy společnosti, zodpovědnost za dodržování platné legislativy
 • řízení členství společnosti v zájmových sdruženích, zastupování společnosti v těchto sdruženích a vůči zahraničním veletržním správám
 • zastupování společnosti ve správním řízení

Koho hledáme?

 • VŠ vzdělání; podniková ekonomika, management, obchod, mezinárodní vztahy
 • praxe z pozice vrcholového managementu min. 5 let podmínkou
 • dlouhodobá zkušenost z oblasti pořádání veletrhů nebo kongresů a výstav výhodou
 • velmi dobré znalosti a zkušenosti z oblasti ekonomiky podniků a řízení finančního hospodářství
 • prokazatelné znalosti a zkušenosti z oblasti strategického řízení podniku, zkušenost s firemním řízením z obchodních firem, akciových společností (management velkých podniků a společností, podniková ekonomika, finance, management rizik, marketing atd.)
 • všeobecný přehled (hospodářství, mezinárodní vztahy, firemní sféra v ČR a zahraničí, orientace v obchodním právu atd.)
 • znalosti a zkušenosti ze zahraničního obchodu (jednání se zahraničními partnery, obchodní komunikace)
 • profesní zkušenost spolupráce s hospodářskými institucemi, podnikovou sférou
 • orientace a zkušenosti v jednání se státní správou
 • vysoká orientace na výsledky, iniciativa, proaktivní jednání
 • velmi dobré organizační schopnosti, rozhodnost, schopnost samostatného jednání
 • nadhled, schopnost strategického uvažování
 • komunikační a prezentační dovednosti na vysoké úrovni (i v cizím jazyce)
 • schopnost a dovednosti z veřejného vystupování včetně práce s médii
 • znalost AJ na vysoké úrovni (min. C1 podmínkou), další jazyk výhodou
 • vysoká míra odpovědnosti, spolehlivost
 • velmi dobrá schopnost navazování nových kontaktů, networking
 • dovednosti a schopnosti v oblasti vedení a řízení lidí, zkušenosti s řízením týmů
 • flexibilita a pozitivní přístup, ochota učit se novým věcem a otevřenost novým nápadům
 • velmi dobrá odolnost vůči stresu a zátěži, schopnost práce „pod tlakem“
 • vysoká míra manažerské integrity

Nabízíme:

 • prestižní, zajímavou a odpovědnou práci; budete utvářet dění v jedné z největších veletržních správ ve střední Evropě, budete se podílet na jejím rozvoji a úspěších
 • zázemí úspěšné a stabilní obchodní společnosti
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • nadstandardní systém zaměstnaneckých benefitů (např. týden dovolené navíc, zdravotní dny, příspěvky na dovolenou, sportovní aktivity, další vzdělávání apod.)

 

Chcete se stát členem profesionálního týmu a.s. Veletrhy Brno? Pokud ano, přijďte se podílet na našem úspěchu i Vy. Nabídky formou strukturovaného životopisu v českém (případně i dalším) jazyce zasílejte spolu s motivačním dopisem elektronicky na:

Veletrhy Brno a.s.
Odbor personálně mzdový
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Fax: 541 152 655
Email: kariera@bvv.cz

Pro výběrová řízení bude společnost Veletrhy Brno, a.s., IČO: 25582518, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na inzerci poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště