Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS TECHNOLOGIE
23.-26.4. 2014

Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

Doprovodný program

 

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO, DSB – Dřevo a stavby Brno, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE, ENVIBRNO 2014

 

Nezávislá poradenská centra - po celou dobu konání veletrhu

 • ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČR – pavilon P, stánek 134
 • SFŽP – Státní fond životního prostředí – pavilon P, stánek 133
 • ADMD – Asociace dodavatelů montovaných domů – pavilon P, stánek 092A
 • CTI ČR - Cech topenářů a instalatérů ČR – pavilon P, stánek 141
 • CPD – Centrum pasivního domu – pavilon P, stánek 135, 135a
 • SMO – Svaz měst a obcí - pavilon P, stánek 132
 • Cech malířů a lakýrníků ČR – pavilon P, stánek 142, 142a

22.4. 2014, úterý

19,00 – 22,00 hodin
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2014
Stavbyvedoucí a stavby

Místo konání:  Administrativní budova BVV, sál 102 + sál 103
Odborný garant: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Národní stavební centrum
Vstup: pozvánky

Program:
Pořadem provází Ing.Svatopluk Zídek (ČKAIT&ČSSI)

 1. Konverze pivovaru kláštera Plasy na Centrum stavitelského dědictví Národní technického muzea - Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (NTM Praha), Ing. Svatopluk Slováček (Unistav Brno)
 2. Nové železniční tunely na traťovém úseku Votice – Benešov - Ing. Miloš Krameš  (SUDOP Praha)
 3. Představení STAVEBNÍ KNIHY 2014 „Téma – „Stavbyvedoucí a stavby“  – Ing. Pavel Křeček, Ing. Šárka Janoušková, Mgr. Jan Táborský

Program je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

23.4. 2014, středa

10:00 –14:30
Perspektivy bydlení IV: Pohodlí a bezpečí v každém věku
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Odborný garant: Ing. Emil Širůček
Organizátor: FCC PUBLIC s.r.o.
Vstup: volný

Integrace elektrotechniky, elektroniky a komunikační techniky do prostor pro bydlení, efektivní způsoby dosažení klimatické pohody, bezpečnostní hlediska technických zařízení v prostorách pro bydlení, technika pro bezpečnost a lepší kvalitu života seniorů a osob se zdravotním hendikepem, monitorováni situace v prostorách pro bydlení –  konflikt zdravotních a osobnostních hledisek, specifika koncipování staveb, kde mají být tyto technologie provozovány, elektromagnetická kompatibilita.

Seminář je určen pro osvětu široké veřejnosti. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci i zájemci o problematiku technických zařízení budov, dále zástupci veřejné správy a odborů sociální péče, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci i vystavovatelé Stavebních veletrhů.

11,00-16,00 hodin
Inteligentní budovy 2014
Místo konání: pavilon A3, sál Morava
Organizátor: Sdělovací technika spol. s.r.o.
Vstup: volný

Odborná konference zaměřená na problematiku inteligentních budov a domů, technologie inteligentní elektroinstalace a měření spotřeby, zabezpečovací systémy majetku i osob a automatizační procesy v soukromých, komerčních i průmyslových budovách. K hlavním tématům patří koncepce energetického managementu, který umožní vytvoření ekosystému zelené energie pro udržitelný rozvoj chytrých aglomerací.

Hlavní témata konference:

 • technologie pro inteligentní budovy
 • inteligentní budovy a energetické sítě Smart Grid
 • inteligentní budovy, fenomén Smart City a udržitelný rozvoj a automatizace služeb v budovách
 • systémové elektroinstalace a sběrnice
 • systémy řízení vytápění a osvětlení
 • zabezpečovací zařízení a CCTV
 • multimediální, zábavní systémy a Smart TV

10,30-14,30 hodin
Podpora podnikání ze Strukturálních fondů EU – zlomový rok 2014
Místo konání: pavilon P, sál P1
Organizátor: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Vstup: volný

Konference na téma podpory podnikání v České republice. Vedle informací o podpoře podnikání ze Strukturálních fondů EU v nadcházejícím programovém období 2014 – 2020 zde zazní také informace o podpoře pro začínající podniky, programu CzechAccelerator 2011-2014, který vysílá české start-upy za zkušenostmi do zahraničních podnikatelských inkubátorů, nebo CzechEkoSytem, který podporuje začínající podnikatele formou specializovaného poradenství.
10,00-16,00 hodin
Technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Organizátor: Společnost pro techniku prostředí, Územní centrum Brno
Vstup: volný

Jednotlivé přednášky zahrnují mezinárodní zkušenosti z energetického hodnocení budov, význam obnovitelných zdrojů energie pro snížení spotřeby tepla, nové předpisy v České republice související s energetickou náročností budov, snižování spotřeby vody, uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách.

Seznam přednášek:

 1. Budova s téměř nulovou spotřebou energie a inteligentní.
 2. Teplo z odpadové vody jako obnovitelný zdroj energie.
 3. Sluneční energie jako obnovitelný zdroj v budovách s téměř nulovou spotřebou energie.
 4. Aktualizace národního kalkulačního nástroje.
 5. Revidovaná norma vnitřní kanalizace.
 6. Akustické mikroklima nuceně větraných objektů.

Přednášející:

 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
 • doc. Ing. Otília Lulkovičová, Ph.D.
 • Ing. Simona Michaličková
 • Ing. Eva Velísková
 • doc. Ing. Jana Peráčková,Ph.D.
 • Ing. Veronika Podobeková
 • Ing. arch. Klára Bukolská
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 • Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
 • doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
 • Ing. Marian Formánek, Ph.D

10,30 – 14,00 hodin
Obecné principy navrhování požární bezpečnosti staveb
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce c+d
Odborný garant: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Organizátor: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vstup: volný

Na semináři budou odpovědné osoby (projektanti) seznámeni se základními principy požární bezpečnosti staveb a jejich prokazováním při stavebním řízení.

Problematika je přiblížena ze tří úhlů pohledu.

První vychází ze stavebního práva (novela stavebního zákona). Seznamuje se změnami přístupů k problematice požární bezpečnosti; k jakým stavbám a k jakým stupňům dokumentace se má vyjadřovat Hasičský záchranný sbor.

Druhý pohled vychází z norem, shrnuje základní požadavky na stavbu z hlediska požární bezpečnosti, a to od dělení na požární úseky až k podmínkám provádění požárního zásahu. Část prezentuje projektant a část dodavatel požárně bezpečnostních zařízení.

Třetí je pohled osoby, jež projektovou dokumentaci posuzuje a následně kontroluje splnění podmínek na stavbě, tedy pohled pracovníka státního požárního dozoru.

Přednášejícími jsou odborníci, které znají problematiku požární bezpečnosti jak v teoretické, tak i praktické rovině, protože působili nebo působí v projektování i státní správě.

Přednášející:
Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, plk. Ing. Salátek

Organizační garant:
Ivana Peřková, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

Seminář je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

10,00-18,00 hodin
Prezentace členů Cechu čalouníků a dekoratérů
Místo konání: pavilon F, stánek č. 021
Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Ukázky výroby a oprav čalouněných výrobků.

10,00 – 18,00 hodin
Mámo, táto, pojďme bydlet zdravě!
Místo konání: Pavilon P, expozice Centra pasivního domu
Odborný garant: Centrum pasivního domu
Organizátor: Centrum pasivního domu
Vstup: volný

Interaktivní expozice pro zvídavé děti a hravé rodiče o tom, jak se staví dobrý dům.

I návštěva stavebního veletrhu může být zábava pro celou rodinu! Přijďte zažít společné dobrodružství a dozvědět se spoustu informací o tom, jak se staví dobré domy. Na ploše 250 m2 čeká na zvídané děti a hravé rodiče celkem 11 interaktivních stanovišť. O pasivních domech konečně zábavně, zážitkově a na vlastní kůži!

10,15-10,45 hodin
Realitní společnost České spořitelny / FINEZZA

Proč neprodávat nemovitost sám? Vybírejte spolehlivost! Proč neprodávat nemovitost sám?
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Realitní společnost České spořitelny / FINEZZA reality s.r.o.
Vstup: volný

10.30 – 12.00 hodin
Výrobek roku 2014 – vyhlášení výsledků
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Odborný garant:  RNDr. Jiří Hejhálek
Organizátor:  VEGA společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Institut udržitelné výstavby s.r.o., Brno
Vstup: volný

11,00-13,00 hodin
Prezentace firmy Böhm
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor: Böhm čalouněný nábytek
Vstup: volný

Představení nového produktového katalogu firmy Böhm 2014/2015.

Program:

 • Ing. Luboš Varhaník - výrobní ředitel
  "15 minut slávy"materiálu elastic  za druhé místo Grand Prix Mobitex 2013 v kategorii progresivní technologie je nejen odměnou ale i závazkem. Proč uživatele na celém světě zajímá nejvíce "to co není vidět" - výplně sedacích souprav a proč jejich výroba, užívání a nakonec i likvidace je vážným environmentálním problémem. Proč mu věnujeme tolik pozornosti.
 • Jaroslav Frantál - obchodní ředitel
  Co přináší materiály elastic konkrétnímu uživateli? Komfort, okouzlení a trvanlivost. Královskou cestou k navození zájmu široké veřejnosti o technickou novinku je dokonalý produkt, proto představujeme ucelenou "elastic collection", do které se může každý usadit a vybírat.
 • Styx Petr - nezávislý konzultant - Má dokonalý sedací nábytek na českém trhu šanci? Nebude v obývacím pokoji více obrazovek, než židlí a křesel?
  Potřebují dnes digitální domorodci přirozený kontakt face to face?  Český zákazník v zrcadle našich anket.
 • Ing. Helena Prokopová - soudní znalec v oboru čalouněný nábytek , ergonomie sezení, kvalita materiálů.

11,30-16,30 hodin
Prezentace atraktivních nemovitostí a zakázek včetně větších projektů.
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor: Realitní společnost České spořitelny / FINEZZA reality s.r.o.
Vstup: volný

Proč neprodávat nemovitost sám? Proč prodávat nemovitosti přes RK? Vybírejte spolehlivost! Krotitelé dluhů! Realitní společnost České spořitelny Vám umí pomoci a bezplatně profesionálně poradit!

12,30-15,30 hodin
Soubor odborných přednášek na téma design
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Design ATAK
Vstup: volný

Prezentace atraktivních projektů profesionálního designérského studia. Na co si při zařizování interiéru dát pozor?? Vybírejte spolehlivost! Existuje levný design? Aneb také nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci!

13,00–14,00 hod.
Podnikatelská zóna Šternberk
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Organizátor: Město Šternberk
Vstup: volný

13,00-14,00 hodin
Zasedání řídícího týmu Klastru českých nábytkářů
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Klastr českých nábytkářů
Vstup: volný

14,00-16,00 hodin
Beseda s mladými designéry
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Vstup: volný

14,00-17,00 hodin
Fórum Střecha roku
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo

Program:

 • Bitumax – jak zajistit správnou izolaci ploché střechy asfaltovými pásy
 • IKO – pokládka střešních šindelů, postupy a chyby při pokládce
 • Juta – postupy při instalaci podstřešních fólií
 • Střecha roku – vyhlášení výsledků ankety Střecha roku o nejlepší střešní materiály a regionální prodejce střešních krytin

16,00-16,30 hodin
Vyhlášení výsledků studentské soutěže Grand Prix Mobitex
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Vstup: volný


24. 4. 2014, čtvrtek

10:00 –14:30
Energie pro budoucnost XII: Progresivní řešení energetické hospodárnosti budov a provozoven služeb
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Odborný garant:  prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., ČVUT Fakulta elektrotechnická
Organizátor: FCC PUBLIC s.r.o.
Vstup: volný

Konference je určena odborníkům zabývajícím se technickými zařízeními budov, mezi zvanými posluchači jsou technici, zástupci příslušných odborů veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách, odběratelé a partneři časopisů Automa, Elektro a Světlo, návštěvníci a vystavovatelé veletrhu Ampér 2014.

Témata:

 • využití moderních prostředků založených na integraci elektrotechniky, elektroniky a komunikační techniky do budov a provozoven služeb za účelem efektivního využívání energie,
 • měření a monitorování spotřeby – podmínka pro efektivní hospodaření s energiemi,
 • technická opatření na straně uživatele (pohony, osvětlování, klimatizace apod.)
 • aktuální možnosti integrace obnovitelných zdrojů energie,
 • komplexní sofistikované systémy i jednotlivá zařízení či spotřebiče inovativně konstruované s ohledem na vzrůstající význam hospodárného nakládání s energiemi,
 • způsoby nákupu energií a jejich vliv na cenu,
 • nové koncepty přístupu k hospodaření s energiemi, motivace provozovatelů k uváženému přístupu ke spotřebě energie

9,00 – 17,25 hodin
19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2014
Místo konání: Hotel Voroněž, Kongresový sál, sál D
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné
Odborná spolupráce: Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Spoluúčast: Česká silniční společnost

Konference je zařazena do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 2 kreditními body.

9:30 - 16:00 hodin
Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně, Český svaz geodetů a kartografů)
Organizátor: Český svaz geodetů a kartografů
Vstup: vložné

Cílem konference je prezentovat a diskutovat problematiku výkonu zeměměřických činností ve výstavbě, aktuální problémy inženýrské geodézie, činnosti geodeta ve výstavbě, problematiku dokumentace ve výstavbě, problematiku geometrické přesnosti staveb a výkon ÚOZI ve výstavbě. Konference je odborným doprovodným programem stavebního veletrhu v Brně.

Seznam přednášek:

 • Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
 • Ohrožení oprávnění
 • Investiční výstavba na ŘSD ČR z pohledu geodeta Závodu Praha
 • Veřejné stavební právo a správně právní aspekty ve výstavbě
 • Testovanie terestrických radarových systémov
 • Měřické práce pro zajištění ražby spojovacího překopu dolů Karviná a Darkov
 • Využití nových fotogrammetrických metod ve stavební praxi
 • Určovanie zmien dynamických pretvorení mostných objektov
 • Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří
 • Sledování náklonů mostních podpěr
 • Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR

Přednášející:

 • Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů)
 • Ing. Petr Polák (Geodézie PP, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů)
 • Ing. Kamil Alferi (ŘSD ČR - závod Praha)
 • JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
 • Ing. Imrich Liptak, Ing. Jan Erdelyi, Ing. Peter Kyrinovic, Ph.D., prof. Ing. Alojz Kopacik, Ph.D. (STUv Bratislave)
 • Ing. Pavel Černota, doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. , Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Miroslav Novosad, Ing. Jitka Mučková, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)
 • Ing. Pavel Hlavenka (Geodetická kancelář Teplice), Ing. Jiří Vidman (Geodetická kancelář Praha)
 •  Ing. Imrich Liptak, Ing. Jan Erdelyi, Ing. Peter Kyrinovic, Ph.D., prof. Ing. Alojz Kopacik, Ph.D. (STUv Bratislave)
 • Ing. Jaroslav Braun; Ing. Martin Lidmila, doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. (ČVUT v Praze)
 •  Ing. Ladislav Bárta, Ph.D. (VUT v Brně), Ing. Jiří Sláma (Geodetická a softwarová kancelář)
 •  Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Filip Antoš (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR), Michal Glöckner (Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.)

10,00–16,00 hod.
„ODPADY 2014 a jak dál?“ Aneb budeme mít maskované spalovny?
Místo konání: Kongresové centrum, sál A
Odborný garant: Mgr. Milan Kyselák, MŽP, odbor elektroenergetiky
Organizátor:  STEO
Vstup: volný

Seminář se každoročně zabývá aktuálními tématy odpadového hospodářství ČR. Součástí semináře jsou i letos dvě přednášky zahraničních referentů. Jedná se o informace ohledně instalace nové procesní linky ZEVO Berlín a o informace ohledně provozu ZEVO Schwandorf v Bavorsku.

Seznam přednášek:

 • Přednáška k tématu energetického využívání odpadů
 • Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR
 • Přednáška k tématu energetického využívání odpadů v regionu Schwandorf
 • ZEVO Berlín
 • Mechanicko-biologická úprava odpadů: náhrada za termické zpracování anebo iluze?
 • Mechanicko-biologická úprava odpadů: chceme to vlastně?
 • Zkušenosti s provozem ZEVO Malešice
 • Zkušenosti s průběhem realizace ZEVO Chotíkov
 • Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství

Přednášející:

 • Ing. Milan Kyselák, MPO
 • Ing. Jaromír Manhart, MŽP
 • T. Knoll, ředitel, Účelový svazu využívání odpadů Schwandorf
 • Dipl. Ing. Jens Peitan, technický ředitel, ZEVO Ruhleben Berlín
 • Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, PhD, STEO
 • Ing. Jiřina Vyštejnová, STEO
 • Dr.-Ing. Aleš Bláha, Pražské služby, a.s.
 • Ing. Jiří Holoubek, ZEVO Chotíkov

10,00 – 13,00 hodin
Inovace a technologie v rozvoji regionů
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Asociace inovačního podnikání ČR, Česká asociace rozvojových agentur
Organizátor: Asociace inovačního podnikání ČR
Vstup: volný, po předchozím potvrzení účasti (mailem) na nemeckova@aipcr.cz

Seminář je určen odborníkům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR a dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

Program semináře:

 • 10.00
  Zahájení semináře
  Vladimír Gašpar, předseda ČARA, viceprezident AIP ČR
 • 10.10
  Regionální inovační strategie RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR
  Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR
 • 10.30
  Příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů - Královéhradecký kraj, Daniel Všetečka, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, Strategie inteligentní specializace pro Olomoucký kraj, Jiří Herinek, VTP UPOL
 • 11.10
  Projekt Czech Local Visibility Events
  Marie Pavlů, Útvar EEN, Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • 11.30
  Projekty v rámci programů EUREKA a Eurostars
  Svatopluk Halada, projektový manažer AIP ČR
 • 11.50
  Diskuse
  řídí Pavel Švejda
 • 12.30
  Závěry semináře, občerstvení
  Vladimír Gašpar

10,30 – 13,00 hodin
Evropské fondy - výzvy a řešení
Místo konání: pavilon P, sál P1
Odborný garant: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR
Vstup: volný - po registraci

Speciální konference „Evropské fondy – výzva a řešení“, která se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Akci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Vystoupí na ní odborníci na Evropskou unii ze státní správy, samosprávy i soukromého sektoru. Zazní mimo jiné odpovědi na otázky: Co přinese nejen obcím Evropská unie 2014+? Kolik peněz by měly dostat a na co by je mohly využít? Jak se dařilo čerpat evropské dotace v letech 2007-2013?

Seznam přednášek:

 1. Zahajovací vystoupení
 2. Přínosy a zkušenosti z programového období 2007-2013 a příprava a možnosti nového programového období
  • Hodnocení možností a přínosů fondů EU z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • Hodnocení programového období 2007-2013 z pohledu Svazu měst a obcí ČR
  • Představení Dohody o partnerství
  • Zkušenosti s administrací projektů IOP v programovém období 2007-2013
  • Nové možnosti OP a IROPu
  • Nejčastější pochybení při veřejných zakázkách a prevence chybovosti
 3. Závěrečné slovo

Přednášející:

 • František Lukl, starosta města Kyjov, místopředseda, Svaz měst a obcí ČR - moderátor konference
 • Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro evropské programy, Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR
 • Dan Jiránek, předseda, Svaz měst a obcí ČR
 • Miloš Rathouský, člen expertního týmu pro kohezní politiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Karla Šlechtová, ředitelka odboru přípravy nového programového období, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Markéta Reedová, generální ředitelka, Centrum pro regionální rozvoj ČR - tbc
 • Rostislav Mazal, vedoucí oddělení řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místí rozvoj ČR

10.30 – 14.00 hod.
Změny požadavků na bydlení
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce c+di
Organizátor:  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Záštita: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odborný garant: Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vstup: volný

Konference se zaměří na legislativní rámec sociálního bydlení, možnosti financování a představení realizovaných projektů (bydlení pro seniory, startovací byty a bydlení ve "vyloučených lokalitách".

Program:

Podpora sociálního bydlení financovaná Ministerstvem pro místní rozvoj
Ing. Petr Smrček, MMR - Náměstek pro bytovou politiku, územní plánování a stavební řád

Podpora sociálního bydlení financovaná Státním fondem rozvoje bydlení
JUDr. Ing. Helclová, Ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení

Variabilita bytového fondu – cesta ke zvýšení kvality, bydlení pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatelstva
Ing. Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o., Brno
Anotace:
Kvalita života ve stáří je jedním z největších problémů naší doby. Společnost by na tento problém měla reagovat vytvořením vhodných podmínek pro životní styl, zdravotní a sociální péči, jakož i důstojných možností pro bydlení seniorů. Očekávaný vývoj počtu a věkové struktury obyvatelstva má a do budoucna bude mít celou řadu důsledků a dopadů na bytovou politiku.

Jednou z možností zvýšení finanční i fyzické dostupnosti bydlení je projekt „Variabilita bytového fondu“, kdy bez nové bytové výstavby, pouze využitím stavebních úprav a modernizací stávajícího bytového fondu, zejména v centrech větších měst, lze získat nové byty a současně zlepšovat nejen vzájemné sociální soužití více generací ale právě zvyšovat finanční dostupnost bydlení nízko příjmových skupin obyvatel, tedy právě seniorů a osamělých jednočlenných domácností.

Po roce 2001 došlo v ČR k postupnému zvyšování tempa nové bytové výstavby. Její územní rozmístění je dáno především zákonitostmi trhu, nicméně svůj vliv uplatňují i obce, za jejichž spoluúčasti je bytová výstavba realizována. Touto problematikou se zabýval i výzkumný projekt „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“. Příspěvek mimo jiné uvede výsledky výzkumu v této oblasti.

Místo pro seniory
Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc., Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
Anotace:
Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Přístup společnosti k této skupině osob je třeba přizpůsobit jejich potřebám, a není na škodu inspirovat se již prověřenými přístupy obvyklými v zahraničí. Úlohou projektantů by měla být snaha připravit pro naše stárnoucí spoluobčany přívětivé prostředí k bydlení. V příspěvku jsou uvedeny příklady institucionálního bydlení seniorů u nás a v zahraničí.

Energeticky efektivní stavební úpravy budov
Ing. Roman Bura, Ph.D., Stavoprojekta stavební firma, a.s. Brno
Anotace:
Při přípravě energeticky efektivních stavebních úprav budov je třeba, jako u každé investice, zvažovat efektivní vynaložení finančních prostředků. To je určováno zejména kvalitním koncepčním návrhem vhodných opatření a zajištěním kvality prováděných prací. Po realizaci je pak nezbytné zajistit udržitelnost provedených opatření, a to pomocí pravidelného sledování energetických a finančních vstupů a výstupů.

Uplatnění požadavků na bezbariérové užívání v bytové výstavbě
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Anotace:
Nová bytová výstavba musí respektovat celou řadu požadavků právních předpisů a technických norem. Z pohledu stavebního zákona je neméně důležitá vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, podle které je nutno postupovat při řešení společných prostor a domovního vybavení bytových domů, včetně navazujících venkovních ploch a stání pro osobní motorová vozidla. Zároveň v říjnu loňského roku vstoupila v platnost předběžná česká technická norma ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, která je modifikovanou verzí mezinárodní normy ISO 21542:2011. Jak se dívat na požadavky těchto předpisů u běžné bytové výstavby, jak řešit problematiku bezbariérového užívání od zajištění vyhrazených stání, přístupu ke stavbám a do jaké míry řešit bezbariérovost společných a komunikačních prostor bytových domů? Nebo se již od počátku vydat cestou „univerzálního designu“ a vytvořit nově postavenými bytovými domy podmínky pro celoživotní bydlení přizpůsobující se měnícím potřebám jednotlivých uživatelů v průběhu života?

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové zóně
Ing. arch. Žaneta Flekrová, bytový odbor, Magistrát města Brna
Anotace:
V příspěvku jsou prezentovány dílčí výsledky Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně, které jsou dosaženy v rámci integrovaného operačního programu spolufinancovaného EU. Projekt zahrnuje regenerace bytových domů, revitalizaci veřejných prostranství a neinvestiční projekty sociálního zaměření. Projekt má být ukončen v roce 2015.

Koncepce bytové politiky města Vídně
Ing. arch. Anna Koželouhová., Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
Anotace:
Obecní bytová výstavba ve Vídni má dlouhou tradici a její dějiny, vývoj i současný stav slouží jako příklad mnoha světovým metropolím. Jedná se však nejen o kvalitní architekturu a urbanistické celky, příkladnou je především bytová politika, propracovaný právní rámec obecní výstavby i marketing a komunikace s veřejností.

Dům s pečovatelskou službou jako příklad bydlení pro seniory
Mgr. Jiří Klsák, Statutární město Karlovy Vary
Anotace:
Přednáška se věnuje aktuálnímu tématu bydlení pro seniory. Popisuje jeden z možných typů bydlení a na příkladu konkrétního domu sleduje způsob provozování od uvedení do provozu v roce 1993 po současnost, analyzuje vývoj zájmu o tento druh bydlení a charakterizuje zajištění nabízených služeb pro obyvatele. Zmiňuje stručně obecné zabezpečení sociální oblasti ze strany města Karlovy Vary. Dotýká se obecně i problematiky bydlení seniorů a odkazuje na možnosti řešení v různých úrovních péče, která toto bydlení doprovází.

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice
Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu, Brno
Anotace:
Cílem bylo vytvoření podmínek pro klidné, spokojené, důstojné a přitom aktivní prožití podzimu života seniorů v prostředí, kde by se cítili jako doma. Bytový dům v pasivním standardu je uzpůsoben pro potřeby starších lidí, jejichž věk přináší různá omezení. Jedná se o individuální nájemní bydlení, částečně soběstačných osob, které jsou schopné se o sebe postarat s drobnou dopomocí. Kapacita domu je 32 bytových jednotek 1 + kk a 9 bytových jednotek 2 + kk. Nájemné zahrnuje úklidové služby, praní, žehlení prádla, výdej obědů, donášku drobných nákupů a léků, nabídku kulturních i přiměřených sportovních aktivit. V domě nejsou poskytovány pečovatelské ani ošetřovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Organizační garant:
Ivana Peřková, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

Seminář je zařazen do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

8,00-16,30 hodin
Soutěž odborných dovedností
„Učeň instalatér 2014“
Místo konání: pavilon P, stánek č.141
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR a Střední škola polytechnická Brno
Vstup: volný

10,00-18,00 hodin
Prezentace členů Cechu čalouníků a dekoratérů
Místo konání: pavilon F, stánek č. 021
Organizátor:   Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Ukázky výroby a oprav čalouněných výrobků.

13,00-15,00hod.
Expertně k evropským tématům
Místo konání: pavilon P, stánek č. 132i
Organizátor:  Svaz měst a obcí ČR
Vstup: volný

13,00-16,00 hodin
Dotační podpora energetických úspor a revitalizace budov
Místo konání: Administrativní budova, sál 102
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR
Organizátor: Státní fond životního prostředí ČR
Vstup: volný

Na semináři budou prezentovány aktuální informace o dotačních titulech určených ke zvýšení energetické efektivity nově stavěných i revitalizovaných rodinných a bytových domů a veřejných budov.

Seznam přednášek:

 1. Operační program Životní prostředí 2014 -2020 (stav přípravy programu, vše pro energy efficiency)
 2. Operační program Životní prostředí 2014 -2020 – pokračování podpory zlepšování energetické podpory veřejných budov
 3. Nová zelená úsporám
 4. Případová studie
 5. Případová studie energeticky pasivního bytového domu
 6. Jak získat dotaci na projekt rekonstrukce či výstavby rodinného domu – pohled z praxe

Přednášející:
Zahájení: Petr Valdman

 1. Jan Kříž, náměstek ministra, MŽP – záleží na čas. Možnostech, případně místo něj P. Jakobe.
 2. Petr Valdman, ředitel, SFŽP ČR
 3. Leo Steiner, náměstek ředitele, SFŽP
 4. Robert Mikeš
 5. Aleš Brotánek, architekt, AB Ateliér, Centrum pasivního domu

14,00 – 17,00 hodin
Technický Facility management - prostředek efektivního provozu
Místo konání: pavilon P, sál P3
Odborný garant: Ing. Ondřej Štrup, President IFMA CZ, IFMA Fellow
Organizátor: IFMA CZ, česká pobočka mezinárodní asociace pro Facility management
Vstup: volný

Facility management je rychle se rozvíjející obor, který v současnosti představuje cca 5% objemu HDP České republiky. Na našem trhu se významně rozšířila nabídka kvalitních poskytovatelů FM služeb, poptávka však bohužel zaostává za zahraničním standardem. Naše společnosti si dosud neuvědomují náklady a výkonnostní potenciál, které lze optimalizovat kvalitní formou Facility management podpory.

Moderovaná diskuze se soustředí na problematiky:

 • Správy majetku měst a obcí (evidence, pasportizace, údržba a investice)
 • Technická správa objektů z pohledu investorů, majitelů, projektantů, stavitelů, poskytovatelů facility management služeb
 • Problematika životního cyklu objektů a jeho technologií (neúměrné úspory na úkor budoucích vyvolaných investic)
 • Formy zajištění technické facility management podpory
 • Problematika výběrových řízení na FM poskytovatele (včetně problematiky veřejných zakázek na FM služby)

Akce je určena pro odbornou stavební veřejnost (architekty, projektanty, investory, uživatele, nájemníky), zástupce veřejné správy z oblasti majetkové správy a správy nemovitostí, vlastníky nemovitostí (klienty), poskytovatele Facility management služeb.

Forma akce:
Diskusní panel - workshop zaměřený na základní témata Facility managementu, přispívající k vyjasnění základních principů metody, vztahu ke stavebnictví, doplněný praktickými zkušenostmi a poznatky přítomných odborníků z praxe.

15.00 – 20.00 hodin
Stavba Jihomoravského kraje 2013 – vyhlášení výsledků soutěže
Místo konání:  Pavilon A3, sál Morava
Organizátor: Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Bauerova 10, 603 00 Brno
Vstup: volný

10.00 hod – 16.00 hodin
Legislativa a bezpečnost spalinových cest
Místo: pavilon P, přednáškové molo
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
Vstup: volný

Program:

 • 10.00 hodin
  Vztah k Nařízení vlády č. 91/2010 a TPG 704 01
  Ing. Ivan Vališ, Fakulta stavební VUT Brno
 • 11.00 hodin
  Praktická řešení pro eliminaci otrav při provozu plynových spotřebičů kategorie ,,B“
  Ing. Jiří Buchta, CSc., České sdružení pro technická zařízení
 • 13.00 hodin
  Diskuze o tom, co je revize komína
  Ing. Burišin, České sdružení pro technická zařízení
 • 14.00 hodin
  Seminář „Dopady změn klimatu na vodní režim“
   Ing. Karel Hartig, CSc., Sweco Hydroprojekt / Asociace pro vodu / MPO ČR
 • 15.30 hodin
  Kamnář a osoba pověřená instalovat kamna na biomasu
  Ing. Antonín Šimáček, jednatel spol. RENOME CZ s.r.o

Lektoři:

 • Ing. Jiří Buchta, CSc.,předseda sekce plyn ČSTZ
  soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny) ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení
 • Ing. Burišin,  České sdružení pro technická zařízení
 • Ing. Ivan Vališ – VÚT Brno
 • Ing. Karel Hartig, CSc., Sweco Hydroprojekt/Asociace pro vodu /MPO ČR

10,00-13,00 hodin
Prezentace členů cechu čalouníků a dekoratérů
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Program:

 • Potahové textílie, druhy.
 • Samozhášenlivé potahové textílie pro bezpečnost v interiéru.

10,00 – 18,00 hodin
Mámo, táto, pojďme bydlet zdravě!
Interaktivní expozice pro zvídavé děti a hravé rodiče o tom, jak se staví dobrý dům
Místo konání: Pavilon P, expozice Centra pasivního domu
Organizátor: Centrum pasivního domu
Vstup: volný

Interaktivní expozice pro zvídavé děti a hravé rodiče o tom, jak se staví dobrý dům.

I návštěva stavebního veletrhu může být zábava pro celou rodinu! Přijďte zažít společné dobrodružství a dozvědět se spoustu informací o tom, jak se staví dobré domy. Na ploše 250 m2 čeká na zvídané děti a hravé rodiče celkem 11 interaktivních stanovišť. O pasivních domech konečně zábavně, zážitkově a na vlastní kůži!

13,30-14,00 hodin
Design ATAK
- Životní styl a interiérový design dnes
Ing.arch. Boris Hála, PhD. (přednášející na Mendelově univerzitě v Brně, člen designérského ateliéru design ATAK) a jeho kolegové.
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Design ATAK
Vstup: volný

15,00-16,00 hodin
„Dobře si vybrat židli, křeslo, postel pro zdravé bydlení.
Místo konání: pavilon F, stánek č. 021
Organizátor:   Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Bezplatné poradenství ve stánku Cechu čalouníků a dekoratérů.

15,30-16,00 hodin
Realitní společnost České spořitelny / FINEZZA  -
nový občanský zákoník a krotitelé dluhů! Realitní společnost České spořitelny Vám umí pomoci a bezplatně profesionálně poradit!
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Realitní společnost České spořitelny / FINEZZA reality s.r.o.
Vstup: volný

16,00-18,00 hodin
Prorůstové programy vlády
Místo konání: pavilon P, sál P1

16,30-17,00 hodin
Design ATAK –
Existuje levný design? Neb také nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci.
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Design ATAK
Vstup: volný


25. 4. 2014, pátek

8,00 – 13,35 hodin
19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2014
pořádané v rámci doprovodného programu 19. mezinárodního stavebního veletrhu IBF
Místo konání: Hotel Voroněž, Kongresový sál, sál D
Organizátor: Sekurkon s.r.o.
Vstup: vložné
Odborná spolupráce: Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Spoluúčast: Česká silniční společnost

Konference je zařazena do Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 2 kreditními body.

10,00-18,00 hodin
Prezentace členů Cechu čalouníků a dekoratérů
Místo konání: pavilon F, stánek č. 021
Organizátor:   Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Ukázky výroby a oprav čalouněných výrobků.

10,30 – 18,00 hodin
Energeticky úsporné a zdravé bydlení v dřevostavbě
Místo konání: pavilon P, přednáškové molo
Organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů
Vstup: volný

Akce je určena pro návštěvníky veletrhu tj. tzv. „poučenou“ laickou veřejnost

Program:

 • 10,30 - 10,35
  Ing. Radim Tichý, MBA  - Zahájení bloku přednášek
 • 10,35 - 11,00
  Ing. Vratislav Blaha, CSc.– Vývoj dřevostaveb na trhu v ČR, ADMD
 • 11,00 - 11,20
  Ing.Karel Krontorád,CSc. - Dřevostavby a jejich interiéry
 • 11,20 -  11,40
  Doc.Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. - Faktory ovlivňující kvalitu bydlení v dřevostavbách
 • 11,40 - 12,00
  Ing. Jaroslav Rychtář - Příklady jak šetřit energie v dřevostavbách
 • 12,00 -  12,20
  Ing. Zuzana Svobodová – Centrum vzorových dřevostaveb v Brně
 • 12,20 -  12,40
  Ing. Michal Šopík – Dřevostavby z hodnotového hlediska
 • 12,40 - 13,00
  Mgr. Staňková, p. Slavíček - Financování dřevostaveb hypotékou České spořitelny
 • 13,00 - 13,20
  Ing. arch. Petr Vala – Příklady staveništní montáže dřevostaveb
 • 13,20 - 13,40
  Stanislav Müller, Dis.  – Dřevěná stavba roku 2013
 • 13,40  -14,00
  Ing. Jan Penc, DiS.  – Dokument národní kvality pro dřevostavby
 • 14,00-14,20
  Ing. Jitka Holečková, Ph.D. – Inženýring dřevostaveb, stavební řízení
 • 14,20 -14,40
  Ing. Jaroslav Benák – Akustika – silná stránka dřevostaveb
 • 14,40 -15,00
  Ing. Jan Penc, DiS. – Dřevostavby za milion Kč bez certifikátu
 • 15,00 -15,20
  Ing. Lenka Trandová – Materiály pro dřevostavbu
 • 15,20 -15,40
  Ing. Roman Kratochvíl – Vícepodlažní dřevostavby
 • 15,40 -16,00
  Ing. Jiří Leitner – Financování dřevostaveb
 • 16,00 -16,20
  Jiří Frýzek – Decentrální větrání s rekuperací v  dřevostavbách
 • 16,20 -16,40
  Bydlení v dřevostavbě 1  (zákazník f. Vario Vila)
 • 16,40 -17,00
  Bydlení v dřevostavbě 2  (zákazník f. Vesper Frames)
 • 17,00 -17,20
  Bydlení v dřevostavbě 3  (zákazník f.  domy D.N.E.S.)
 • 17,20 -17,40
  Bydlení v dřevostavbě 4  (zákazník f.  ATRIUM)
 • 17,45 - 18,00
  Zakončení bloku přednášek, závěrečné slovo p. Ing. Vratislav  Blaha, CSc.  za ADMD

11,30-13,00 hodin
Slavnostní vyhlášení soutěže odborných dovedností
„Učeň instalatér 2014“
Místo konání: pavilon A, Rotunda
Organizátor: Cech topenářů a instalatérů ČR a Střední škola polytechnická Brno
Vstup: volný

15,00 – 18,00 hodin
Slavnostní otevření nového bazénu společnosti MOUNTFIELD  a nového  mobilního pasivního domu společnosti DOMESTAV"
Místo konání: Národní stavební centrum
Organizátor: Národní stavební centrum s.r.o.
Vstup: volný

10,00 – 18,00 hodin
Mámo, táto, pojďme bydlet zdravě!
Interaktivní expozice pro zvídavé děti a hravé rodiče o tom, jak se staví dobrý dům
Místo konání: Pavilon P, expozice Centra pasivního domu
Organizátor: Centrum pasivního domu
Vstup: volný

Interaktivní expozice pro zvídavé děti a hravé rodiče o tom, jak se staví dobrý dům.

I návštěva stavebního veletrhu může být zábava pro celou rodinu! Přijďte zažít společné dobrodružství a dozvědět se spoustu informací o tom, jak se staví dobré domy. Na ploše 250 m2 čeká na zvídané děti a hravé rodiče celkem 11 interaktivních stanovišť. O pasivních domech konečně zábavně, zážitkově a na vlastní kůži!

10,00-12,00 hodin
„Dobře si vybrat židli, křeslo, postel pro zdravé bydlení.
Místo konání: pavilon F, stánek č. 021
Organizátor:   Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Bezplatné poradenství ve stánku Cechu čalouníků a dekoratérů.

11,00-12,30 hodin
Realitní společnost České spořitelny /
Finezza - Prezentace atraktivních nemovitostí zakázek včetně větších projektů.
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Realitní společnost České spořitelny / FINEZZA reality s.r.o.
Vstup: volný

13,00-13,30 hodin
Životní styl a interiérový design dnes
Ing.arch. Boris Hála, PhD.( přednášející na Mendelově univerzitě v Brně, člen designérského ateliéru design ATAK) a jeho kolegové.
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Design ATAK
Vstup: volný

13,00 - 13,45 hodin
ZmapujTo.cz - systém občanského mapování a jeho přínosy pro města a obce
Organizátor : Enviweb s.r.o.
Místo: pavilon P, sál P3
Vstup : volný

14,00 - 14,45 hodin
Ukliďme Česko 2014 - úklidová akce zaměřená na černé skládky
Organizátor : Enviweb s.r.o.
Místo: pavilon P, sál P3
Vstup : volný

14,00-14,30 hodin
Realitní společnost České spořitelny

Na co si dát pozor při prodeji nemovitosti? Jak Vás chrání NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Realitní společnost České spořitelny
Vstup: volný

15,00-16,00 hodin
„Dobře si vybrat židli, křeslo, postel pro zdravé bydlení.
Místo konání: pavilon F, stánek č. 021
Organizátor:   Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Bezplatné poradenství ve stánku Cechu čalouníků a dekoratérů.

15,30-16,00 hodin
Design ATAK
- Na co si při zařizování interiéru dát pozor?? Vybírejte spolehlivost!
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Design ATAK
Vstup: volný


26. 4. 2014, sobota

10,00-17,00 hodin
Prezentace členů Cechu čalouníků a dekoratérů
Místo konání: pavilon F, stánek č. 021
Organizátor:   Cech čalouníků a dekoratérů
Vstup: volný

Ukázky výroby a oprav čalouněných výrobků.

10,30 – 15,00 hodin
Jak na pasivní domy?
Místo konání: Pavilon P, přednáškové molo
Organizátor: Centrum pasivního domu
Vstup: volný

Poznejte základní principy pasivních domů zblízka. Nezávislí specialisté z Centra pasivního domu vám ukážou, jak jednoduchý je život s domy s minimálními nároky na energii, jak se připravit na jejich stavbu a jaké materiály a produkty použít. V rámci semináře se o své zkušenosti podělí také majitelé a stavitelé pasivních domů.

10,00 – 17,00 hodin
Mámo, táto, pojďme bydlet zdravě!
Místo konání: Pavilon P, expozice Centra pasivního domu
Organizátor: Centrum pasivního domu
Vstup: volný

Interaktivní expozice pro zvídavé děti a hravé rodiče o tom, jak se staví dobrý dům.

I návštěva stavebního veletrhu může být zábava pro celou rodinu! Přijďte zažít společné dobrodružství a dozvědět se spoustu informací o tom, jak se staví dobré domy. Na ploše 250 m2 čeká na zvídané děti a hravé rodiče celkem 11 interaktivních stanovišť. O pasivních domech konečně zábavně, zážitkově a na vlastní kůži!

10,30-11,00 hodin
Realitní společnost České spořitelny /
Finezza - Nový občanský zákoník a krotitelé dluhů! Realitní společnost České spořitelny Vám umí pomoci a bezplatně profesionálně poradit!
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Realitní společnost České spořitelny / FINEZZA reality s.r.o.
Vstup: volný

12,00-12,30 hodin
Design ATAK
- Životní styl a interiérový design dnes
Ing.arch. Boris Hála, PhD. (přednášející na Mendelově univerzitě v Brně, člen designérského ateliéru design ATAK) a jeho kolegové.
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Design ATAK
Vstup: volný

13,00-13,30 hodin
Realitní společnost České spořitelny

Proč neprodávat nemovitost sám? Proč prodávat nemovitosti přes RK? Vybírejte solidnost a spolehlivost!
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Realitní společnost České spořitelny
Vstup: volný

14,00-14,30 hodin
Soubor odborných přednášek na téma design

Na co si při zařizování interiéru dát pozor? Vybírejte spolehlivost!
Místo konání: pavilon F, přednáškové molo
Organizátor:   Design ATAK
Vstup: volný

Stav k 16.4.2014
Změna programu vyhrazena

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště