Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS TECHNOLOGIE
24.-27.4. 2012

Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

Martin Tesařík

hejtman Olomouckého kraje

Olomoucký kraj láká nové investory   

Výborná dopravní dostupnost, kvalifikovaná pracovní síla a příznivé podnikatelské prostředí. To jsou podle mého názoru hlavní předpoklady pro budoucí úspěšný rozvoj Olomouckého kraje. V uplynulých letech se podařilo prosadit řadu aktivit a investičních akcí, které pozitivně ovlivnily život regionu a jeho obyvatel.

Základem kvalitního a trvale udržitelného rozvoje je dobře nastavená strategie. Ta zohledňuje silné a slabé stránky regionu a určuje, kam zaměřit další úsilí o jeho hospodářský růst. Konkrétně zaměřené koncepce pak řeší například rozvoj venkova, energetiky, podnikání, inovací a rozvoj přeshraniční spolupráce. V rámci tohoto úsilí aktualizoval Olomoucký kraj v roce 2011 dokument Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Jeho cílem je formulace základních rozvojových priorit kraje.

Olomoucký kraj podobně jako většina regionů České republiky vytvořil také strategický dokument nazvaný Regionální inovační strategie (dále jen RIS). Tato strategie představuje efektivní nástroj k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. Je souborem opatření k řešení problémů a potřeb podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v regionu. Cílem strategie je podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst. RIS řeší zejména problematiku lidských zdrojů, přenos nejnovějších technologií do praxe a podporu inovativních firem. V současnosti se připravují pilotní projekty, jejichž realizaci plánujeme již v roce 2012“. V listopadu 2011 vzniklo zájmové sdružení OK4Inovace, které se zabývá organizačním zajištěním RIS, jejím financováním, propagací a projednáváním nástrojů se všemi zúčastněnými partnery.

Výrazným trendem uvnitř Evropské unie je zvláště v posledních letech posilování pozice jednotlivých regionů. Zájmy Olomouckého kraje proto od minulého roku nově hájí zájmové sdružení právnických osob OK4EU. Pro zaručení rozvoje Olomouckého kraje je nezbytná spolupráce veřejné správy s akademickou a podnikatelskou sférou. Olomoucký kraj se prostřednictvím koordinace a propojování svých aktivit ve všech oblastech snaží tohoto cíle dosáhnout.

Ohlédnu-li se zpět za investičními akcemi uplynulých tří let v našem kraji, musím konstatovat, že se nám podařilo uskutečnit přes 400 investičních akcí za téměř 3,2 miliardy korun. Tyto peníze jsme investovali do největších investičních akcí v oblasti dopravy, školství, kultury, sociální oblasti a zdravotnictví. Akce byly financovány jak z krajského rozpočtu, tak z nejrůznějších dotací z evropských fondů regionálního rozvoje, fondu soudržnosti a nadnárodních dotačních programů.

Přál bych našemu kraji, aby se v konkurenci krajů ostatních dokázal udržet na dobré úrovni a investiční příležitosti dále intenzivně rozvíjel.

URBIS TECHNOLOGIE 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště