Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS TECHNOLOGIE
24.-27.4. 2012

Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

Bc. Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Zhodnocení volebního období
Královéhradecký kraj skončil v nedávném unikátním srovnávacím výzkumu Místo pro život 2011 na druhé příčce. O jeho umístění rozhodla nejen statistická data, ale i fakt, že region svým obyvatelům nabízí dobré životní i bezpečné prostředí a může se pochlubit kvalitní zdravotní a sociální sítí.
Za poslední tři roky se podařilo stabilizovat hospodaření nemocnic. Vytvořena byla také první koncepce krajského zdravotnictví, která by měla udávat směr této oblasti na další léta. Dále byl zaveden v regionu integrovaný systém veřejné dopravy, díky němuž je možné cestovat po celém kraji na jednu jízdenku vlakem i autobusem. Kraj rovněž rozběhl citlivou optimalizaci regionálního školství a postupně dokončil rozsáhlou modernizaci svých sociálních zařízení.
Podařila se řada významných investic, především díky tomu, že Královéhradecký kraj získal stovky milionů korun z Evropské unie.  Daří se tak modernizovat silnice, rekonstruovat školy či vzdělávat sociální pracovníky. Jedním z loňských úspěšných projektů bylo například vybudování čtyř center odborného vzdělávání za asi 125 milionů korun z evropských dotací. Centra slouží krajským školám, ale i při celoživotním vzdělávání. Budou vylepšovat přísun nedostatkových profesí na trh práce.
Díky novým nástrojům, jako jsou centrální nákupy a elektronické aukce, se daří kraji uspořit desetimilionové částky na provozních výdajích. Za významné považuji, že za poslední dva roky by krajský rozpočet – navzdory ekonomické krizi – přebytkový.

Investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj dlouhodobě patří podle obecného povědomí i dle specializovaných průzkumů k nejpřitažlivějším regionům pro život v rámci celé České republiky. Abychom si tuto image i nadále udrželi, musíme dále intenzivně rozvíjet ekonomiku a podnikatelské aktivity, podporovat rozvoj služeb a umožnit pro nové i stávající obyvatele kvalitní nabídku bydlení v regionu.
Z hlediska výkonnosti a struktury oborů lze ekonomiku kraje hodnotit jako středně rozvinutou s vysokým podílem výroby a služeb s nižší přidanou hodnotou. Oblast Královéhradecka je charakteristická více činnostmi s vyšší přidanou hodnotou. Většina podnikajících subjektů má charakter malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců). Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji ke konci ledna 2012 činila osm procent a v mezikrajském srovnání byla čtvrtou nejnižší. Podíl kraje na HDP ČR nás řadí k průměrně rozvinutým regionům v zemi.
Královéhradecký kraj nabízí mnoho příležitostí pro budoucí investory, díky kterým mohou vznikat nové póly rozvoje obcí a regionů. Kraj je připraven poskytnout maximální podporu při rozvoji investičních aktivit na svém území a klade si za cíl nejenom zvýšit povědomí o svém regionu pro potenciální investory, ale také zintenzivnit podporu rozvojového potenciálu a v neposlední řadě si udržet přitažlivost vlastního regionu a celého území.
Ještě v předchozích letech se Královéhradecký kraj řadil mezi kraji v objemu získaných investic spíše na dolní příčky žebříčku. Například v roce 2010 byl na předposledním místě. Došlo však výraznému posunu, způsobeném jednak výstavbou dálničního tahu D11, kdy se docílilo dostupnosti jižní část kraje s krajským městem, a dále díky vysoce efektivní činnosti agentury CzechInvest.
Prostřednictvím této agentury získal v roce 2011 náš kraj investice za 5,37 miliardy korun, což představovalo druhý největší objem ze všech krajů v zemi. V roce 2010 kraj získal investice jen za 39 milionů korun. Počet nových investičních projektů v kraji v loňském roce vzrostl na 15 z předloňských pěti a počet vytvořených pracovních míst stoupl na 924 ze 40.
Klíčovým investorem v kraji je automobilka Škoda Auto, která má v regionu závody ve Vrchlabí a Kvasinách. Rozšíření vrchlabského závodu patří aktuálně k nejvýznamnějším průmyslovým stavbám v České republice.
Hradecké hejtmanství se již dříve vyjádřilo, že do rozvoje infrastruktury a dalších veřejných staveb u vrchlabského závodu by mohlo jít z veřejných zdrojů až 750 milionů korun.
Další menší avšak neméně významní investoři z oboru informačních technologií a vývoje software jsou firmy EG-Expert, ASPA, Green Center, Kaktus Software a Bipometrics, které by dohromady měly investovat částku v řádu milionů korun a vytvořit 25 pracovních míst.

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  - inteligentní interaktivní publikace
Již od roku 2009 zve Královéhradecký kraj všechny zájemce o investiční podnikání k nahlédnutí do „inteligentní interaktivní publikace Investiční příležitosti Královéhradeckého kraje“, která je každoročně aktualizována a uveřejněna na krajských stránkách http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/prumzony/cz/KHK-podnikatelske-prostredi.htm.
Tato publikace slouží pro zprostředkování přehledných a ucelených informací o nejzajímavějších rozvojových lokalitách na území Královéhradeckého kraje, které jsou určeny pro podnikatele, potenciální investory, zástupce veřejné správy i širokou veřejnost. Lokality byly vybrány v úzké spolupráci se všemi patnácti obcemi s rozšířenou působností, jde tedy o takové plochy, jež samotné obce považují za mimořádně atraktivní a chtějí je touto cestou zviditelnit. V databázi je možné vyhledávat lokality podle jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností, samotných obcí, plánovaného typu využití či libovolného dalšího parametru. Nechybí základní informace o jednotlivých regionech a vyspělá mapová aplikace pro okamžité zobrazení polohy investiční plochy.

INVESTICE - INOVACE
Nabízení volných ploch, brownfieldů i průmyslových zón je spolu se systémem investičních pobídek významným nástrojem pro získávání investorů z oblasti vyspělých technologií zpracovatelského průmyslu, či investorů podílejících se na budování a rozvoji technologických center, center strategických služeb a vytvářením pracovních míst v oborech vědy a výzkumu. A právě k tématu vědy, výzkumu a inovací upírá svoji pozornost Královéhradecký kraj, neboť v našem regionu se realizuje několik zajímavých aktivit a projektů. Za poslední dva roky jsme pochopili, že inovace už nejsou pouhým fenoménem, nýbrž nutností, a podařilo se nám docílit výrazného posunu na poli inovačního podnikání. Inovace u nás zažívají dynamický rozvoj!

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (RIS KHK)      
RIS KHK představuje první významný koncepční dokument, kterým se upevnila podpora oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací v Královéhradeckém kraji. Potřeba vzniku tohoto dokumentu a následná orientace kraje tímto směrem vyplývá i ze Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006–2015. Ve svých čtyřech základních prioritách strategie definuje a vytváří prostor pro vývoj regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje. První priorita je zaměřena na efektivnější využití potenciálu výzkumných organizací a vysokých resp. středních škol. Navazuje druhá priorita, snažící se o rozvoj podmínek ke spolupráci aktérů regionálního inovačního systému. Třetí priorita identifikovala
13 progresivních odvětví z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Strategii uzavírá čtvrtá priorita zaměřená na rozvoj inovačního prostředí skrze poradenské služby, PR a marketing. V současné době je připravována aktualizace strategie spojená se zúžením progresivních odvětví na 6, ke kterým vzniknou oborové inovační strategie. Výstupem aktualizace bude komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje (RIF KHK)
Cílem RIF je shromažďovat finanční prostředky na rozvoj regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje resp. projektů výzkumu, vývoje a inovací. RIF má svou samostatnou kapitolu v rozpočtu kraje, řídí se schváleným aktuální Statutem a Zásadami pro čerpání fondu. Do dnešního dne RIF financoval tři výzvy – inovační vouchery v roce 2010 a mezinárodní koordinovanou výzvu projektu ERANET CROSSSTEXNET se zaměřením na textilní průmysl v roce 2011, a na přelomu roku 2011/2012 byla vyhlášena 2. výzva na inovační vouchery, koordinované vyhlášení společně s Libereckým krajem ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami v Královéhradeckém a Libereckém kraji.

Česko-polský inovační portál (CZEPLINN)
Česko-polský inovační portál slouží jako informační zdroj a prostředí pro vzájemnou komunikaci všech subjektů se zájmem o inovace na území českopolského příhraničí. Podnikatelé, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, obce a kraje mají možnost prezentovat své aktivity, možnosti, potřeby či zkušenosti s transferem technologií. Webový portál vznikl díky příspěvku ze strukturálních fondů a je vyústěním spolupráce českých a polských partnerů z Královéhradeckého kraje a Jeleniogórsko-wałbrzyského regionu. Portál nabízí info o inovačních aktivitách v České a Polské republice, tipy, články, aktuality z oblasti ICT, fórum, informace o projektech, pozvánky na zajímavé akce, databáze výzkumných institucí a inovačních firem. Napojení na další portály (inovace.cz; inovacnipodnikani.cz). Portál je v české, polské a anglické mutaci (přístupný širokému spektru uživatelů).

Zveme Vás do Královéhradeckého kraje a přejeme Vám mnoho investičních úspěchů.

URBIS TECHNOLOGIE 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště