Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS SMART CITY FAIR
25.-26.4. 2018

Chytrá řešení pro města a obce

Veletrh URBIS SMART CITY FAIR 2018 byl prvním plnohodnotným ročníkem, který navázal na pilotní ročník veletrhu chytrých řešení pro města a obce v roce 2017.

Na platformě nejvýznamnější veletržní správy ve střední Evropě a města Brna jako lídra v inovacích vznikl unikátní prostor pro sdílení nápadů a konkrétních řešení, jak uvést k životu a rozvíjet koncept Smart city ve středoevropských městech a obcích. Součástí veletrhu byla dvoudenní unikátní konference, která přivedla do Brna světově uznávané odborníky.

Záštitu nad veletrhem převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz města a obcí, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Generálním partnerem byly společnosti ČEZ ESCO a MasterCard, hlavními partnery se staly společnosti T-Mobile a město Brno.

ŘEKLI O VELTRHU URBIS

Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city
Jsem rád, že veletrh URBIS SMART CITY FAIR povstal jako Fénix z popela. Je to velká událost, která znamená nový život pro Smart city. Naším cílem je vybudovat evropskou platformu C2C, tedy City to City, pro předávání zkušeností – dobrých i špatných, ze kterých se můžeme poučit, a také propojit akademický a podnikatelský sektor tak, aby se města v České republice i Evropě posouvala dál a aby se nám v nich dobře žilo.

Jiří Kuliš, generální ředitel, Veletrhy Brno
Město Brno je ve středoevropském regionu jasným tahounem tématu Smart city. Je proto logické, že jsme se ve spolupráci s ním rozhodli toto téma uchopit. Letošní první ročník prokázal, že poptávka po veletržní akci s odborným doprovodným programem skutečně na evropské úrovni, je silná. Věřím, že značka URBIS díky tomu získala zpět své místo ve veletržním kalendáři brněnského výstaviště.

David Bárta, moderátor a organizátor konference, zakladatel platformy City:One
S minulostí je letošní ročník nesrovnatelný. Dnes zde můžeme vidět stovky návštěvníků, kteří se přišli podívat na bohatý program, a každý si může vybrat to, co ho nejvíce zajímá. Přijela také řada zahraničních návštěvníků ze zemí střední Evropy. Těší mě, že veletrh startuje veřejnou diskuzi týkající se tématu Smart cities. Nesnažíme se zde ukazovat, který produkt je ten nejlepší, ale usilujeme o to vysvětlit, jak vůbec v oblasti chytrých měst funguje stát a místní samosprávy a jak k jejich postupům přistupovat.

Pierre Jean Coulon, prezident sekce TEN Evropského hospodářského a sociálního výboru
Při cestě jsem v magazínu letecké společnosti British Midland objevil článek, ve kterém se píše o Brně jako o jednom z nejinteligentnějších měst Evropy, vedle Londýna, Hamburku či Bristolu. To mne přivedlo k tomu podělit se s vámi na této konferenci o několik úvah na téma Smart city. Má-li být projekt chytrých měst v budoucnu životaschopný, je třeba již nyní reagovat na určité úkoly a výzvy, jako je například otázka ochrany osobních údajů nebo schopnost obyvatel pracovat s digitálními technologiemi. To je úkol i pro politiky, ekonomy, primátory měst a starosty.

Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norska
Už v roce 2016 byli zástupci Norska přítomni na semináři o inteligentních městech v Brně, loni v září se brněnská delegace politiků a podnikatelů účastnila v norském městě Stavanger konference, která se stala největší událostí Smart cities v Evropě. Mám vekou radost ze spolupráce s akademickou sférou a průmyslem. Když tady dnes stojím a vidím, že v oblasti chytrých měst společně pokračujeme, mám pravděpodobně stejný pocit, jako když Kometa vyhrála před pár dny hokejovou ligu.

Lukáš Bagín, ČEZ ESCO
Veletrh URBIS nám poskytl skvělou možnost inspirovat se a sdílet nápady, jak budovat koncept chytrého města s mezinárodními experty na tuto problematiku. Veletrh byl pro nás také ideální příležitostí se setkat s našimi stávajícími obchodními partnery a navázat kontakt s novými partnery. To vše v přátelské atmosféře Brněnského výstaviště a města Brno, do kterého se vždy rádi vracíme.

Daniel Štofan, výkonný ředitel, GoodVision
Vnímali jsme už loňský nultý ročník a letos se účastníme URBISU poprvé. Je tu nabitý program, velmi vysoká kvalita účastníků, hlavně ve spojení s konferencí, jsou tady zajímavá jména. Ohledně dění na našem stánku si nemůžeme stěžovat, dnes jsme byli celý den vytížení a jsme potěšeni zájmem o náš produkt, který získal i ocenění pro start-upy. Mluvili jsme tu se spoustou zájemců a doufáme, že najdeme další integrace a možnosti, kde náš produkt uplatnit. Už jsme tady slyšeli hromadu zajímavých nápadů.

Michael Hagler, zástupce Digitale Agenda Wien
Na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR jsem poprvé a musím říct, že jsem příjemně překvapený. Prostředí výstaviště je opravdu rozlehlé, což jsem nečekal. Mám zkušenosti s veletrhem chytrých měst v Barceloně a jsem moc rád, že se událost podobného zaměření dostala také do prostoru střední Evropy. Vítám takové diskuze, na které jsem zde vystoupil, jako platformu pro sdílení zkušeností. Jsem rád, že jsem na veletrhu URBIS mohl představit, jak s konceptem Smart cities zacházíme ve Vídni. Projekt URBIS a jeho umístění v Brně by mohlo přispět k rozšíření chytrých měst dále na východ.

Louise Vogel Kielgast, spolupracovnice dánského urbanistického studia Gehl
Těší mě, že jsem mohla na veletrh URBIS SMART CITY FAIR přijet. Je to má první účast na této akci. Obvykle na veletrhy moc nejezdím, musela jsem si tedy zvyknout na nabitý program. Jsem ráda, že jsem se události mohla zúčastnit a zastupovat zde dánské urbanistické studio Gehl. Oceňuji četné debaty, které se zde na veletrhu o chytrých městech vedly. Také prostředí je přátelské. Líbí se mi, že návštěvníci mohou přecházet mezi pavilony a že si zde každý najde to svoje.

Anna Hroudová, specialistka vztahů s veřejností, T-Mobile
Celkový koncept veletrhu URBIS SMART CITY FAIR zaměřeného na Smart city považujeme za přínosný a smysluplný. Během dvou dnů se mohou představitelé českých měst a obcí, zástupci regionů a firem setkat na jednom místě a předat si vzájemné zkušenosti. Inspirativní jsou také prezentace ze zahraničí. T-Mobile zde představil komplexní technologické řešení pro optimalizaci dopravy ve městech, strategii pokrývání domácností a firem pomocí optických sítí, ale i konkrétní projekty z oblasti Smart City/ Smart Home.

Miloš Drápala, jednatel, JD ROZHLASY
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR patří k tradičním veletržním akcím, kterých se pravidelně účastníme, tento rok jsme tu už poněkolikáté. Naši letošní účast hodnotíme dobře. Kvalita služeb a úroveň celé akce se zvyšuje. Jak jsme zaznamenali, také účast poměrně vzrostla.

Lukáš Loun, ředitel pracovní skupiny „Chytrá města“, Siemens
V porovnání s minulými ročníky vidíme značný posun v organizaci, potažmo konceptu veletrhu URBIS SMART CITY FAIR jako takovém. Vítáme systém čtyř pódií, protože na každém z nich se odehrává něco jiného. Přínosnost veletrhu spočívá hlavně v tom, že je koncipován jako prostor pro setkávání erudovaných odborníků. Experti tak mají větší prostor pro vzájemné navazování kontaktů a sdílení vlastních zkušeností. Těší nás i zájem médií o tento veletrh, protože se díky tomu témata a technologie chytrých měst dostávají více do povědomí široké veřejnosti, které by vlastně měly sloužit.

Pavel Juránek, obchodní zástupce, INTERTECH plus
Už na první pohled může každý na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR vidět, že je zaměřen hlavně odborně. Po celé dva dny jsme měli možnost naši firmu na veletrhu dobře reprezentovat. Teď budeme čekat, jaké obchodní úspěchy to přinese.

Lenka Uldrijanová, fundraiserka a PR manažerka, Liga vozíčkářů
Pro neziskovou organizaci je účast na veletrhu typu URBIS velice originální věcí. Mám z toho radost, protože je logické propojovat svět nezisku se světem byznysu. Tyto světy jsou velice rozdílné a je užitečné přiblížit veřejnosti skutečnost, že ve městě a ve světě úspěchu, zdraví a dravosti jsou lidé, kteří neměli to štěstí a dostali se na druhou stranu barikády. Prezentujeme zde Ligu vozíčkářů, poskytujeme široké veřejnosti informace o životě lidí s postižením a zaznamenali jsme také velký zájem o bezbariérový karavan, který tu představuje náš partner Opus Lacrimosa.

Petr Tomášů, jednatel, Urbitech
Program letošního ročníku veletrhu URBIS SMART CITY FAIR je ještě nabitější než ročníky předchozí. Také doba konání, která se zkrátila z původních čtyř dnů na dva, je pro nás výhodnější. Smart cities se stávají stále větším trendem. Proto vítáme, že platforma, jakou je tento veletrh, v České republice existuje. Vystavovatelé zde mohou ukázat svá řešení, která nabízejí, a prezentovat svoje produkty. Za velkou výhodu naše firma považuje také to, že se na veletrhu spojíme s tajemníky obcí, což jsou přímí odběratelé našich technologií.

Fotogalerie

Video

Facebook

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště