Najděte nová řešení pro vaši obec

22. srpna 2023  /  7:15

26. dubna 2024 proběhne na brněnském výstavišti URBIS HACKATHON, na němž budou řešitelé, především studenti, hledat inovativní řešení pro obce a města na základě konkrétních zadání od samospráv.

Jste-li zástupce města, obce, kraje (samosprávy), její vlastněné nebo zřizované organizace nebo jakékoliv složky veřejného sektoru, pak níže uvedené informace jsou určeny právě pro Vás:

Řešíte aktuálně nějaký problém, rádi byste posunuli nějakou problematiku dále a nevíte jak, zdá se vám, že některé věci nejdou dostatečně rychle? Pak nám dovolte, abychom Vám nabídli možnost účasti na nových propojených akcích URBIS v rámci zavádění inovací do samospráv, a tak i nalezením řešení vašich problematik.

 

Jak se zapojit do Urbis Ideathon a Hackathon
 1. Dát libovolný počet zadání na tomto formuláři. S sebou by to neslo i účast na samotné akci ve formě odborného konzultanta a také hodnotitele. 
 2. Vyslat výkonné zaměstnance jako řešitele, kteří by mohli rozpracovat své návrhy, zkonzultovat je s experty a postupně je dostat do realizační fáze

registrační formulář pro samosprávy

Jak se zapojit do Urbis Smart City Fair
 1. Sdílet svoje zkušenosti, informace, potřeby nebo možnosti zapojení v rámci odborného a doprovodného programu
 2. Aktivně se účastnit jako vystavovatel 
Jaký to má pro vás přínos
 • Najdete nová řešení vašich problémů nebo cesty k jejich řešení
 • Zajištění publicity v rámci řešení vaší problematiky
 • Zapojení expertů a odborníků ke konzultacím v rámci zapojení vaši nominovaných řešitelů
 • Snížení nákladů na organizaci vlastní akce
 • Nalezení realistických řešení ať již v pilotním ročníku či dalších
 • Získání možné inspirace na řešení problematiky od podnikatelského či akademického sektoru v rámci grand finále v červnu 2024
 • Získání zkušeností a inspirací, jak to řeší jinde či jaké mají plány
 • Sdílení Vašich zkušeností v rámci grand finále v červnu 2024
 • Setkání se všemi stakeholdery v rámci Vámi řešené problematiky
 • Vytipování a oslovení talentovaných soutěžích v rámci možné praxe či dalšího zaměstnání
 • Možnosti zapojení se do mezinárodních projektů či konsorcií
Získejte 10 volných vstupů

Dáte-li zadání, získáte pro vaši organizaci zdarma 10 třídenních vstupenek na Urbis Smart City Fair 2024, konaný od 4. do 6. června 2024.

V případě jakýchkoliv dotazů nás bez váhání kontaktujte!