zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Urbis Ideathon - 14. listopad 2024

12. září 2023  /  14:50

Cílem akce URBIS IDEATHON je začít realizovat inovace v samosprávách (města, obce a kraje), a tak zlepšit kvalitu života v nich. Proto jsou připraveny tři vzájemně propojené akce, které začínají od nápadu či přenesené zkušenosti přes zpracovaný projekt nebo beta verzi až k vyvrcholení na tzv. grand finále Urbis Smart City Fair od 4. do 6. června 2024.


Zde budou moci všichni účastníci  Urbis Ideathonu (a následně Urbis Hackathonu) představit svoje výstupy, najít další implementační prostředí, spojit síly s jinými, zapojit se do inovativních projektů či najít investora na komercializaci svého nápadu.

Až 4 soutěžní týmy mohou získat ocenění ve výši 25 000 Kč jako finanční příspěvek na libovolné použití na rozpracování jejich záměru do dalšího formátu Urbis Hackathon.

Kdo se může zúčastnit

 • Studenti vysokých škol
 • Výkonná úroveň samospráv a jejich vlastněných a zřizovaných organizací
 • Aktivní veřejnost (včetně zástupců neziskového sektoru)
 • Studenti posledních ročníků středních škol

Ideální složení týmů

 • Multioborově rozličné složení členů týmu
 • 2 až 5 členů, ale i vícečlenné týmy
 • Pokud je řešitel sám, můžeš pomocí různých kanálů hledat členy svého týmu nebo bude mít možnost získat nezařazené účastníky v rámci začátku akce nebo se případně přidat k dalšímu týmu (a tak i sloučit případné nápady)

Co mohou účastníci řešit

 • Mohou vybrat některé z nabízených témat a zadání
 • Přijít s vlastním nezatíženým nápadem k řešení ke zlepšení kvality života v samospráv
 • Mohou přenést zkušenosti ze zahraničí
 • Mají návrh na zlepšení v rámci fungování samospráv, který ještě nebyl realizován
 • Mají jakýkoliv nápad na zavádění inovací do samospráv

Požadavky na výstup z Urbis Ideathonu (následující informace plus krátká a výstižná prezentace pro všechny)

 • Popis problému
 • Popis návrhu řešení a jeho jedinečnost
 • Kdo je cílová skupina nebo uživatelé
 • Popis přínosu návrhu řešení včetně uživatelů
 • Alternativy návrhu řešení / rešerše trhu
 • Jaké jsou klíčové kroky navrženého řešení
 • Navržený popis procesu řešení a rolí
 • Rámcový harmonogram realizace návrhu (x+ - měsíce)
 • Struktura nákladů
 • KPI / Jak měřit úspěch projektu
 • Přenositelnost návrhu řešení a jeho udržitelnost
 • Potřeby řešitelů

Kritéria hodnocení

 • Inovativnost nápadu řešení a pochopení problematiky – váha 30%
 • Přínos nápadu řešení pro cílovou skupiny i uživatele – váha 15%
 • Realizovatelnost nápadu řešení a splnění požadavku soutěže – váha 40%
 • Udržitelnost nápadu řešení a jeho přenositelnost – váha 15%

Hodnotící komise

 • Odborníci na jednotlivé oblasti
 • Zástupci jednotlivých zadavatelů ze stran samospráv
 • Zástupci Pořadatelů a partnerů či spolupracujících subjektů

Co mohou účastníci očekávat na místě

 • Facilitátora
 • Odborníky ke konzultacím
 • Stůl a židle plus prezentační techniku (ideálně mít vlastní pracovní vybavení ve formě laptopů apod.)
 • Drobné občerstvení

Registrační formulář pro řešitele

Vložit zadání k řešení (termín 13. října 2023)

Podmínky soutěže


Pokračování Urbis Ideathonu

 • Oceněné soutěžní týmy Urbis Ideathon, které získají finanční příspěvek na rozpracování svého záměru, se musí zúčastnit akce Urbis Hackathon ve čtvrtek 25. dubna 2024. Pokud nebude tato podmínka naplněna, může pořadatel požadovat vrácení části nebo celého finančního ocenění.
 • Po skončení Urbis Ideathonu mohou neprodleně všechny soutěžní týmy pracovat na rozpracování podle požadavků akce Urbis Hackathon. Po proběhnutí URBIS Hackathonu bude projekt představen na veletrhu Urbis Smart City Fair.
 • Pokud některé soutěžní týmy nebudou pokračovat, jejich výstup se stává tzv. volným a může kdokoliv jiný si jej adoptovat a pokračovat v pokračujících formátech tak, aby docházelo k naplní cílů provázaných akcí.