zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Výzva pro řešitele URBIS Ideathon 2023

5. října 2023  /  12:43

InnovateNow Cities, Municipalities & Regions

Zúčastněte se propojených projektů URBIS 2023 a 2024. Získejte tak možnost realizovat své nápady a zlepšit kvalitu života v městech, obcích a krajích a využijte své nápady při startu inovativního podnikání.

V rámci Urbis Ideathonu 14. listopadu 2023 získají až 4 oceněné týmy finanční příspěvek na rozpracování nápadu ve výši 25 000 Kč.
Oceněné týmy postoupí na Urbis Hackathon, 25. dubna 2024. Vítězové Hackathonu se zúčastní grand finále na veletrhu Urbis Smart City Fair od 4. do 6. června 2024. Zde svá řešení odprezentují a budou mít možnost hledat prostředí k jeho uplatnění v praxi (networking a matchmaking).

Kdo se může zúčastnit a pro koho jsou formáty určeny:
 • Studenti vysokých škol
 • Výkonná úroveň samospráv a jimi vlastněných a zřizovaných organizací
 • Aktivní veřejnost (včetně zástupců neziskového sektoru)
 • Studenti posledních ročníků středních škol

Týmy mohou mít dva a více členů, jednotlivci se mohou přidat k existujícím týmům na místě.
Registrovat se můžete zde do 9. listopadu 2023.

Co mohou účastníci řešit:
Požadavky na výstup z Urbis Ideathonu (následující informace a výstižná prezentace pro všechny):
 • Popis problému
 • Popis návrhu řešení a jeho jedinečnost
 • Cílová skupina
 • Popis přínosu návrhu řešení
 • Alternativy návrhu řešení / rešerše trhu
 • Klíčové kroky navrženého řešení
 • Navržený popis procesu řešení a rolí
 • Rámcový harmonogram realizace návrhu (x+ - měsíce)
 • Struktura nákladů
 • KPI / Jak měřit úspěch projektu
 • Přenositelnost návrhu řešení a jeho udržitelnost
 • Potřeby řešitelů
Kritéria hodnocení
 • Inovativnost nápadu řešení a pochopení problematiky – váha 30%
 • Přínos pro cílovou skupinu – váha 15%
 • Realizovatelnost a splnění požadavku soutěže – váha 40%
 • Udržitelnost a přenositelnost – váha 15%
Hodnotící komise
 • Odborníci na jednotlivé oblasti
 • Zástupci jednotlivých zadavatelů ze stran samospráv
 • Zástupci Pořadatele a partnerů či spolupracujících subjektů

Účastníci si přivezou vlastní notebook apod. a budou mít k dispozici facilitátora, odborníky ke konzultacím a drobné občerstvení.

Podmínky soutěže Urbis Ideathon 2023

Zadání pro řešitele Urbis Ideathon 2023