Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Využití brownfieldů v čase a v praxi


Tématu brownfieldů se věnovala konference URBIS ve středu dopoledne. Brownfieldy, tedy staré zástavby, stará historická zátěž, nemovitosti, které nejsou již využívané jsou problémem měst, krajů, potažmo celé ČR.  Společným jmenovatelem těchto staveb je opuštěnost, zanedbanost někdy i kontaminace. Pokud někde narazíme na pojem blackfield, tak to už je prostor, nemovitost silně kontaminovaná, silně ekologicky zatížená. Existuje ještě pojem greenfield, což je volná půda povětšinou způsobilá k zemědělství.

ČR má hodně právě takových zchátralých a nevyužitých staveb, které vznikaly před více než 70 -80 lety, jako velké zemědělské, průmyslové podniky. Po roce 1989 postupně zanikaly a v nové porevoluční době již nenašly využití. Doposud bylo takovýchto objektů v ČR identifikováno 2375 a to bez území Prahy. Tahle území mají negativní důsledky pro celé okolí – jednak samotná bezpečnost staveb, hygiena, často si tyto místa vybírají sociálně nepřizpůsobivé obyvatelé a stává se posléze velkou zátěží pro celé město. Místa, co sousedí s brownfieldy, se také často vylidňují.

Města a obce se snaží tahle místa měnit, využívat. Je to ovšem velký komplexní problém. Musí se vnímat v co nejširším kontextu s ohledem na dopady vyjmenované výše. Tedy jaký má tato plocha vliv na celé okolí. Musí se spolupracovat se státem, často se podílí i samotní občané. Do Národního plánu obnovy se Svazu měst a obcí podařilo vrátit částku 3,3 miliardy korun pro města, obce a municipality. Tato částka by tedy měla být využita pro regeneraci těchto prostranství.

 

Datum: 2.6.2021 15:03:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště