Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Využití biologicky rozložitelných odpadů


Cirkulární ekonomika je tradiční téma konference URBIS, v ročníku 2021 se mu věnoval Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky. Cirkulární ekonomika (též oběhové hospodářství) je koncept, který je integrální součástí udržitelného rozvoje. Zabývá se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce. Klíčové je, aby používané materiály byly navzájem odděleny do dvou nezávisle cirkulujících okruhů, jež se řídí rozdílnou logikou. Cirkulární ekonomika by se měla stát důležitou ekonomikou pro ČR. Pro rok 2021 jsou nastavena 3 hlavní témata. Tedy cirkulární zadávání neboli šetrné nákupy, cirkulární bioekonomika, kde se zaměřují na biologicky rozložitelné odpady a cirkulární textil, tedy recyklace textilu.

Cirkulární bioekonomika se nyní zaměřuje na biologicky rozložitelné odpady  (BRO) a cílem je popsat stav nakládání s odpady a identifikovat slabá místa. BRO můžeme rozdělit na kuchyňské a zahradní. Zásadnějším problémem jsou ty kuchyňské, protože jich je větší množství a je komplikované jejich zpracování. V EU vzniká cca 88 milionů tun těchto odpadu, to je 173 kilogramů na osobu a rok. Vztaženo na ČR vzniká zde asi 1,8 milionů tun odpadu každý rok. Většina odpadů v ČR končí na skládkách smíšeného odpadu. Jsme skládkařská velmoc. V EU průměrně končí 28 procent odpadu na těchto skládkách, u nás je to více jak polovina. Ovšem do 10 let budeme muset odklonit velkou část odpadu, co dnes končí na skládkách do nějakého alternativního využití. Není jednoduché změnit nastavený systém. Jsou důležité 3 základní podmínky: Biodpad  se nesmí dostat do směsného odpadu, je potřeba ho oddělit a zajistit, aby byl čistý. Tedy obyvatelé by měli třídit odpad. Dále je třeba vystavět kapacity na využití bioodpadu a podnítit poptávku po produktech. Důležitá je inspirace v zahraničí, kde už jsou v této věci zkušenější a mají již ověřené postupy, jak tuhle situaci řešit. A také práce s občany, jejich informovanost!

 

Datum: 2.6.2021 15:37:00

Fotogalerie

Video

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště